+421 903 725 458 ·   +421 2 6542 4300 ·   

ŠTÚDIUM NA STREDNÝCH ŠKOLÁCH

USA

USA - Program A - Štátne školy s ubytovaním v hosťovskej rodine - program dotovaný americkou vládou

Štúdium v tomto programe podporuje americká vláda za podmienok nimi stanovených. Ich dodržovanie kontroluje vládna agentúra USIA (United States Information Agency) a asociácia CSIET (Council of Standards for International Educational Travel).

Študenti sú na základe veku, prospechu a jazykovej úrovne zaraďovaní do tried.

Council on International Educational Exchange (CIEE) je nezisková partnerská organizácia v USA, s ktorou spolupracujeme pri vybavovaní vášho študijného programu High School v USA. Bola založená v roku 1947 s hlavným sídlom v Portlande. Má viac ako 30 spolupracujúcich organizácií po celom svete.

 

V prvý deň školy si môže študent zvoliť minimálne dva voliteľné predmety, história USA a angličtina sú povinné. Tí, ktorí budú umiestnení do maturitného ročníka na High School v USA a podarí sa im získať stredoškolský diplom, tzv. High School Diploma, majú možnosť po návrate domov požiadať o jeho schválenie a uznanie Ministerstvom školstva SR ako rovnocenného maturitného vysvedčenia. Mali by ste však počítať aj s možnosťou, že vedenie školy v USA vám nemusí získanie High School Diploma umožniť.

 

 

Študenti sú umiestňovaní predovšetkým na štátne stredné školy, ale vo výnimočných prípadoch je študentom ponúknuté aj štúdium na súkromnej strednej škole za doplatok.

 

Štúdium na štátnych stredných školách (State High School)

 

Študovať na strednej škole v USA je pre mnohých skvelá príležitosť, preto ponúkame štúdium na strednej škole v USA v dĺžke akademického roka alebo jedného semestra. Štátne stredné školy predstavujú cenovo najvýhodnejšiu možnosť  a sú  umiestnené v bezpečných malých mestách alebo na okraji väčších miest. Ponúkajú kvalitné vzdelanie, špeciálne poznávacie aktivity, výborné možnosti na ich realizáciu, rôzne športy, študentské hnutia, kultúrne akcie atď. Je len na vás, ktorú z nepovinných aktivít si vyberiete.

Našich študentov tam berú ako bežných amerických študentov. Stravu a ubytovanie poskytujú dobrovoľné hosťovské rodiny, uniformy nie sú požadované.

 

Súkromné školy (Private High School)

 

Súkromné školy sú charakteristické vysokou akademickou úrovňou, triedami s nízkym počtom študentov a vynikajúcim vybavením. Súkromné denné školy sú vynikajúce pre študentov, ktorí chcú bývať v rodine a hľadajú serióznu akademickú atmosféru.

 

 

Orientačné stretnutie v New Yorku (program)

 

Každý prijatý študent sa musí zúčastniť orientačného stretnutia. V rámci USA High School programu sa koná 3-dňový meeting v New Yorku. Zabezpečujú ho pracovníci zo strany partnera.

Študentov zaradia do malých skupín a zúčastňujú sa workshopov:

 • smútok za domovom
 • „kultúrny šok“
 • pravidlá a podmienky programu
 • informácie o strednej škole
 • život v hosťovskej rodine

Študenti tiež absolvujú prehliadku New Yorku s plavbou na lodi popri Soche slobody. Počas tejto orientácie študent dostane: zápisník, orientačné materiály, identifikačnú kartu študenta, informácie o poistení a kartičku poistenca a tričko od nášho partnera.

Program:

 1. deň: prílet do New Yorku, vyzdvihnutie na letisku a odvoz na miesto ubytovania
 2. deň: workshopy na hore uvedené témy a prehliadka New Yorku
 3. deň: odlet do hosťovskej rodiny

 

Umiestnenie študentov a oblasť pobytu v USA

 

Študent nesmie mať pri nástupe do programu viac ako 18,5 roka a dokončených viac než 11 rokov školskej dochádzky. Pri podávaní prihlášky si môže účastník vybrať región za poplatok 1000,- USD, alebo štát za poplatok 1500,- USD. Celé územie USA je rozdelené do 5-tich regiónov, pričom každý z nich zahrňuje niekoľko štátov. Umiestnenie do vybraného regiónu/štátu nie je 100% garantované. V tomto prípade za doplatok za región/štát vracia.

Ostatní účastníci programu môžu byť umiestnení v ktorejkoľvek oblasti USA. Z hľadiska bezpečnosti náš partner preferuje umiestňovanie do malých mestečiek.

 

 

Termín nástupu na High School Program

Termíny odletov určuje naša partnerská organizácia. Nástup na 10-mesačný študijný program je vždy v júli/auguste, na 5-mesačný program v júli/auguste alebo v januári.

 

 

Do krajiny študenti prichádzajú na víza J-1, ktoré platia na 5 alebo 10 mesiacov a dajú sa predĺžiť.  J-1 víza môžu byť udelené len raz.

 

 

Podmienky prijatia do programu

 • vek 15 – 18,5 rokov (nesmie mať viac pri vstupe do USA)
 • dokončených maximálne 11 rokov školskej dochádzky
 • primerané jazykové schopnosti potrebné na zvládnutie štúdia na strednej škole a situácie v hosťovskej rodine (sú preverené osobným pohovorom a písomným testom u nás v kancelárii)
 • dobré študijné výsledky
 • dobré správanie
 • dobrý zdravotný a psychický stav
 • osobné kvality – vyspelosť, flexibilita, čestnosť, zodpovednosť, otvorené myslenie, spoločenskosť, záujem o štúdium a spoznávanie iného jazyka a kultúry, vôľa spoznávať nových priateľov a zdieľať každodenný život s hosťovskou rodinou
 • stotožnenie sa s  prihlásením sa do programu by nemalo byť rozhodnutie rodičov alebo učiteľa ale tvoje!

Ubytovanie – hosťovská rodina

 

Pri výbere rodiny zohráva veľmi dôležitú úlohu dôkladne vyplnená prihláška – list budúcej rodine, fotoalbum, charakteristika dieťaťa a záľuby. Prioritou je však nájsť rodinu, ktorá vaše dieťa príjme ako ďalšieho člena rodiny a poskytne mu  príjemný „náhradný domov“. Pobyt v hosťovskej rodine je ideálnou príležitosťou spoznať kultúru cudzej krajiny prirodzeným spôsobom. Ako člen rodiny sa študent zúčastňuje na každodennom rodinnom živote a rodinných aktivitách. Hostiteľské rodiny podliehajú dôslednému výberu a tiež musia spĺňať kritéria, ktoré rozhodujú, či je rodina spôsobilá zapojiť sa do programu. Rodiny sú z radu dobrovoľníkov, sú to rodiny z rozličného sociálno-ekonomického prostredia strednej vrstvy a žijú väčšinou na predmestiach, alebo v malých mestách a na vidieku. Je to predovšetkým z bezpečnostných dôvodov. Vláda USA stanovila veľmi prísne kritéria, na základe ktorých môže byť rodina zaradená do programu. Rodina musí poskytnúť najmenej tri odporúčania dokazujúce jej dobrú povesť a bezúhonnosť. Veľká časť rodín je však stálym spolupracovníkom programu, ktoré majú veľmi dobré skúsenosti s hosťovaním zahraničných študentov.

Lokálni koordinátori sú zamestnancami organizácie, s ktorými spolupracujeme a pôsobia ako zodpovedné osoby v danej lokalite. Organizácia má sieť koordinátorov po celej krajine. Sú sprostredkovateľmi pri riešení problémov medzi študentom, hosťovskou rodinou a sprostredkujúcou organizáciou. Koordinátor vám bude k dispozícii po celý rok a kedykoľvek sa na neho môžete s dôverou obrátiť. Nad lokálnymi koordinátormi sú tzv. regionálni koordinátori. V prípade potreby sú k dispozícii „support“ koordinátori, ktorí pracujú v centrále organizácie

Orientačné stretnutie v New Yorku (program)

 

Každý prijatý študent sa musí zúčastniť orientačného stretnutia. V rámci USA High School programu sa koná 3-dňový meeting v New Yorku. Zabezpečujú ho pracovníci zo strany partnera.

Študentov zaradia do malých skupín a zúčastňujú sa workshopov:

 • smútok za domovom
 • „kultúrny šok“
 • pravidlá a podmienky programu
 • informácie o strednej škole
 • život v hosťovskej rodine

Študenti tiež absolvujú prehliadku New Yorku s plavbou na lodi popri Soche slobody. Počas tejto orientácie študent dostane: zápisník, orientačné materiály, identifikačnú kartu študenta, informácie o poistení a kartičku poistenca a tričko od nášho partnera.

Program:

 1. deň: prílet do New Yorku, vyzdvihnutie na letisku a odvoz na miesto ubytovania
 2. deň: workshopy na hore uvedené témy a prehliadka New Yorku
 3. deň: odlet do hosťovskej rodiny

Podmienky prijatia do programu

 • vek 15 – 18,5 rokov (nesmie mať viac pri vstupe do USA)
 • dokončených maximálne 11 rokov školskej dochádzky
 • primerané jazykové schopnosti potrebné na zvládnutie štúdia na strednej škole a situácie v hosťovskej rodine (sú preverené osobným pohovorom a písomným testom u nás v kancelárii)
 • dobré študijné výsledky
 • dobré správanie
 • dobrý zdravotný a psychický stav
 • osobné kvality – vyspelosť, flexibilita, čestnosť, zodpovednosť, otvorené myslenie, spoločenskosť, záujem o štúdium a spoznávanie iného jazyka a kultúry, vôľa spoznávať nových priateľov a zdieľať každodenný život s hosťovskou rodinou
 • stotožnenie sa s  prihlásením sa do programu by nemalo byť rozhodnutie rodičov alebo učiteľa ale tvoje!

Vek: 15 – 18,5 rokov

Dĺžka pobytu

Prihláška

Cena

10 mesiacov

do 30.11.2017

do 15.4.2018

7 100,-USD

5 mesiacov

do 15.10.2017

(nástup v januári 2018)

do 15.4.2018

(nástup v auguste 2018)

6 800,-USD

V cene programu je zahrnuté:

 • prípravné a informačné materiály
 • preverenie znalosti anglického jazyka (osobný pohovor, ELTiS test)
 • asistencia pri vypĺňaní prihlášky do USA
 • asistencia pri príprave podkladových materiálov potrebných k vízam
 • orientačné stretnutie v Bratislave pred odletom pre rodičov a študentov
 • privítanie na letisku Newark a transfer do hotela zamestnancom nášho partnera
 • 3-dňový uvítací program v New Yorku vrátane ubytovania v hoteli a stravy
 • príručka pre študentov, identifikačná karta, kartička poistenca
 • transfer z hotela v New Yorku na vnútroštátny let do rodín
 • transfer z/do hosťovských rodín
 • strava a ubytovanie v hosťovskej rodine
 • zápis a štúdium na vybranej High School v USA
 • zdravotné a úrazové poistenie, ktoré vyžaduje vláda USA (americká poisťovňa Aetna)
 • asistencia lokálneho koordinátora a support koordinátora
 • 24-hodinová linka pomoci zo strany nášho partnera
 • 24 hodinová telefonická podpora zo strany D&D Team
 • certifikát o ukončení štúdia

 

 

V cene programu nie je zahrnuté:

 • obojsmerná letenka do (cca 1 200,- USD v závislosti od leteckej spoločnosti)
 • vnútroštátna letenka do miesta pobytu študenta z New Yorku (cca 200 – 500,- USD)
 • transfer z/na letisko v prípade príletu na JFK/La Guardia vo výške cca 85,-USD (môže sa zmeniť)
 • SEVIS poplatok za vystavenie formulára DS-2019 vo výške 180,- USD, na základe ktorého budú účastníkovi programu udelené víza J-1 (poplatok sa môže zmeniť – určuje ho US Department of State)
 • povinný poplatok za vystavenie dokladu o bezúhonnosti hosťovskej rodiny 80,- USD
 • povinný poplatok, ktorý vyžaduje americká ambasáda za udelenie víz cca 152,-EUR (môže sa v priebehu roku zmeniť)
 • voliteľný poplatok za výber regiónu: 1000,- USD
 • voliteľný poplatok za výber štátu: 1500,- USD
 • voliteľný príplatok za umiestnenie do 31.7.2018: 2.000,-USD
 • voliteľný príplatok za samostatnú izbu: 1000,-USD
 • nenávratný manipulačný poplatok: 100,-EUR
 • teplé obedy v školskej jedálni
 • odporúčané vreckové cca 250,- USD mesačne
ONLINE PRIHLÁŠKA

ZÍSKAJTE BEZPLATNÚ PONUKU

Program A

Štátne školy bez možnosti výberu lokality

ZOBRAZIŤ KURZY

Program B

Štátne školy na Floride: Miami a Orlando

ZOBRAZIŤ KURZY

Program C

Štátne a súkromné školy s možnosťou výberu lokality a školy

ZOBRAZIŤ KURZY

D&D Team

D&D Team, s.r.o
Pod Rovnicami 37
841 04 Bratislava
+421 2 6542 4300

        

NAPÍŠTE NÁM