+421 903 725 459 ·   +421 2 6542 4300 ·   

Program A - Štátne školy s možnosťou výberu lokality*

Program A  – Štátne školy s možnosťou výberu lokality

* Študenti si vyberú 3 oblasti z ponúkaných lokalít a náš partner vyberie jednu z nich na základe voľných miest v čase zaslania prihlášky (partner NEZARUČUJE umiestnenie do jednej z vybraných lokalít).

 

 • úroveň francúzštiny preveruje partner na základe nasledujúcich dokumentov, ktoré študent predloží:
 • prihláška
 • list adresovaný hosťovskej rodine
 • známky z FR zo školy
 • odporúčací list od učiteľa francúzštiny
 • v niektorých prípadoch môže byť potrebné interview cez Skype
 • S-class je možné zabezpečiť pri programe, podmienkou je absolvovať jeden z uvedených testov z francúzskeho jazyka: TCF, TEF alebo DELF minimálne na úrovni B2, tiež predložiť odporúčanie od učiteľa francúzskeho jazyka a riediteľa školy s odporučením zaradenia študenta do S- class
 • o S-class vždy ako posledný rozhoduje riaditeľ školy vo Francúzsku.

V prípade, že úroveň francúzštiny nie je dostačujúca, partner je schopný zabezpečiť intenzívny jazykový kurz pred začiatkom programu (nie je zahrnuté v cene).

 • možnosť absolvovať program aj na dva roky, avšak partner nevie garantovať maturitu. Toto rozhodnutie záleží od konkrétnej školy a dosiahnutej úrovne francúzskeho jazyka.
 • študent, ktorý príde na krátkodobý program (do 3 mesiacov), nesmie počas programu cestovať domov
 • pri polročnom a ročnom programe neodporúčame študentov cestovať domov z dôvodu lepšej integrácie, výnimkou môžu byť Vianoce
 • návštevy rodičov vo Francúzsku nie sú zakázané, ale vždy je potrebné vopred ich konzultovať s partnerom (nestačí len s hosťovskou rodinou)

 

Výber školy

 • študent je umiestnený do školy podľa miesta bydliska hosťovskej rodiny – môže to byť súkromná alebo štátna škola (cena programu zostáva rovnaká)
 • partner sa snaží umiestniť študenta podľa vybraného odboru ak to dovoľuje kapacita školy a úroveň jeho francúzštiny
 • partner sa snaží umiestniť študenta do vybranej lokality podľa kapacity škôl v čase zaslania prihlášky, ale nezaručuje umiestnenie v jednej zo študentom vybraných lokalít
 • o ročníku, do ktorého je zahraničný študent zaradený, rozhoduje riaditeľ školy (na základe toho, ktorý ročník študent navštevuje doma a úrovne jeho francúzštiny)
 • všetci študenti majú povinné predmety (dejepis, geografia, matematika, francúzština) + môžu si vybrať smer/zameranie, ktoré by preferovali – toto zameranie však partnerská organizácia negarantuje (ES – ekonomické a sociálne predmety – najnáročnejší smer; S – vedecký smer – musia mať výbornú úroveň FR, tiež veľmi náročné; L – literatúra)

 

Po príchode do Francúzska je povinné absolvovanie úvodného pohovoru s riaditeľom školy.

 

V prípade, že študent trvá na tom, aby bol umiestnený do S – class, je potrebné absolvovať jeden z uvedených testov z francúzskeho jazyka: TCF, TEF alebo DELF

 

Maturita

 • študenti môžu vo Francúzsku maturovať (aj po 1 roku štúdia), musia to však škole oznámiť pred Vianocami a musia mať výborné výsledky v škole

 

 

Transfer

 • študenti musia priletieť do Paríža a následne sa vlakom dopraviť do hosťovskej rodiny (na vlastné náklady) – pred príletom je vždy potrebné kontaktovať partnera a dohodnúť podrobnosti
 • v cene programu je zahrnutý transfer do hosťovskej rodiny (len z najbližšieho letiska/železničnej stanice), ale len pri príchode v presne stanovený termín. Transfer v inom než stanovenom termíne sa dá dohodnúť za poplatok.

 

 

Predčasné ukončenie programu

Študent môže byť z programu vylúčený v nasledujúcich prípadoch:

 • nedodržiavanie pravidiel programu
 • akékoľvek nevhodné správanie, nerešpektovanie pravidiel hosťovskej rodiny alebo školy
 • užívanie drog, alkoholu, násilné správanie sa a porušovanie zákonov danej krajiny
 • zatajovanie alebo pozmeňovanie dôležitých informácií

Všetky náklady pri vylúčení z programu a predčasnom odchode znáša študent a nedostane žiadnu kompenzáciu.

Ubytovanie v hostiteľskej rodine

 • ubytovanie je v hostiteľskej rodine je buď v samostatnej izbe alebo v izbe spolu s iným študentom/dieťaťom rodiny, druhý študent bude inej národnosti a rovnakého pohlavia, vekový rozdiel nie viac ako 2 roky
 • počas týždňa polpenzia (raňajky a večere s rodinou), počas víkendov a školských prázdnin plná penzia
 • za obedy v škole študent dopláca, nie je zahrnuté v cene programu (s výnimkou “All Inclusive” programu)
 • výnimočne sa môže stať, že počas školských prázdnin sa študent môže dočasne presťahovať do inej hostiteľskej rodiny
 • je možné zabezpečiť ubytovanie v internáte počas týždňa a v hosťovskej rodine počas víkendov
 • v prípade, že študent si chce svoj pobyt vo Francúzsku predĺžiť o ďalší akademický rok, vo väčšine prípadov zostáva bývať u tej istej hostiteľskej rodiny, ale nie je to garantované

Dohľad nad študentom

 • náš partner je v pravidelnom kontakte s hostiteľskou rodinou a študentom
 • pravidelné návštevy hostiteľskej rodiny
 • kontrola študijných výsledkov v škole
 • náš partner pomôže študentovi získať certifikát o absolvovaní štúdia

Lokálny koordinátor

Počas celého pobytu je študentom k dispozícii lokálny koordinátor, zabezpečujúci celkovú spokojnosť študenta.  Pomáha mu s adaptáciou, či s riešením vzniknutých problémov. Každý študent má všetky kontaktné informácie na svojho koordinátora a môže ho kontaktovať kedykoľvek, keď potrebuje pomôcť. Okrem lokálneho koordinátora môžu študenti s vážnejšími problémami kontaktovať D&D Team ako domácu agentúru.

Orientačný meeting

Ešte pred začiatkom programu sa študenti zúčastnia orientačného mítingu, ktorý im pomôže zorientovať sa v novom prostredí – dostanú informácie ako najlepšie zapadnúť do rodiny, ako si nájsť kamarátov, či zvládnuť školu.

Požiadavky:

 • dobrá komunikácia vo francúzskom jazyku – nie je podmienkou, najdôležitejšia je motivácia študenta a jeho vyspelosť, otvorenosť, schopnosť „zapadnúť“ do hosťovskej rodiny, prispôsobivosť
 •  vek 14 – 17 rokov v deň nástupu na program (vek nad 18 rokov je potrebné preveriť u partnera)
 • samostatnosť a schopnosť prispôsobiť sa
 • dobré študijné výsledky
 • dobré správanie
 • dobrý zdravotný a psychický stav

Vek: 14 – 17 rokov

Program

Termíny

Cena

semester classic

sept – dec 2020

jan – jún 2021

4 750,- EUR

semester all inclusive

sept – dec 2020

jan – jún 2020

6 750,-EUR

školský rok classic

sept 2020 – jún 2021

6 100,-EUR

školský rok all inclusive

sept 2020 – jún 2021

9 350,- EUR

Uzávierka prihlášok:

 • programy začínajúce sa v septembri: 15.05.2020
 • polročné programy: 15.05.2020/15.11.2020
 • semester: 15.05.2020/15.11.2020
 • v iné termíny na základe vzájomnej dohody

Špeciálne príplatky:

 • príplatok za  S-class 350,- EUR
 • príplatok za umiestnenie na súkromnú strednú školu 150,- EUR/mesačne
 • príplatok za bakalársku skúšku 500,- EUR
 • príplatok za apostil na výsledkoch 300,- EUR

V cene programu classic je zahrnuté:

 • registrácia v miestnej štátnej škole
 • školné
 • poplatok za umiestnenie v hosťovskej rodine
 • ubytovanie s polpenziou v hosťovskej rodine, cez víkendy a počas školských sviatkov plná penzia
 • orientačné stretnutie po príchode do Francúzska (4 dni v Paríži)
 • orientácia s lokálnym koordinátorom
 • transfer z najbližšieho letiska na železničnú stanicu (ak študent príde v stanovenom termíne)
 • 24 hodinová podpora zo strany organizácie SILC
 • Podpora a pomoc SILC v prípadoch hospitalizácie a pohotovosti
 • 24 hodinová telefonická LINKA POMOCI agentúry D&D Team

V cene programu classic nie je zahrnuté:

 • obojsmerná letenka
 • vlakový lístok do/z rodiny, náklady spojené s prepravou vo Francúzsku
 • preprava z/do školy, náklady na miestnu dopravu
 • obedy v školskej jedálni
 • osobné výdavky a vreckové
 • knihy a školské potreby
 • transfer (počas prázdnin a pri odchode)
 • kompletné zdravotné a úrazové poistenie, poistenie pri núdzovom návrate do vlasti a poistenie zodpovednosti za škodu; študenti, ktorí dosiahnu 18 rokov počas programu musia mať lekársku prehliadku, aby získali „carte de séjour“
 • nenávratný manipulačný poplatok 100,-EUR

V cene programu all inclusive je zahrnuté:

 • registrácia v miestnej štátnej škole
 • školné
 • poplatok za umiestnenie v hosťovskej rodine
 • ubytovanie s polpenziou v hosťovskej rodine, cez víkendy a počas školských sviatkov plná penzia
 • obedy v škole
 • preprava z/do školy
 • školské knihy
 • orientačné stretnutie po príchode do Francúzska (4 dni v Paríži)
 • orientácia s lokálnym koordinátorom
 • transfer z/na najbližšieho letiska na železničnú stanicu (ak študent príde v stanovenom termíne)
 • vlakový lístok do/z rodiny, náklady spojené s prepravou vo Francúzsku
 • kompletné zdravotné a úrazové poistenie a poistenie zodpovednosti za škodu
 • 24 hodinová podpora zo strany organizácie SILC
 • Podpora a pomoc SILC v prípadoch hospitalizácie a pohotovosti
 • 24 hodinová telefonická LINKA POMOCI agentúry D&D Team

V cene programu all inclusive nie je zahrnuté:

 • obojsmerná letenka
 • náklady na miestnu dopravu
 • osobné výdavky a vreckové
 • školské potreby
 • transfer (počas prázdnin)
 • cestovné poistenie
 • študenti, ktorí dosiahnu 18 rokov počas programu musia mať lekársku prehliadku, aby získali „carte de séjour“
 • nenávratný manipulačný poplatok 100,-EUR

ZÍSKAJTE BEZPLATNÚ PONUKU


  Program A

  Štátne školy s možnosťou výberu lokality

  ZOBRAZIŤ KURZ

  Program B

  Štátne školy bez možnosti výberu lokality - okolie Paríža

  ZOBRAZIŤ KURZ

  Program C

  Súkromné internátne školy

  ZOBRAZIŤ KURZ

  Program D

  Súkromná americká stredná škola Notre-Dame International High School

  ZOBRAZIŤ KURZ

  D&D Team

  D&D Team, s.r.o
  Pod Rovnicami 37
  841 04 Bratislava
  +421 2 6542 4300

          

  NAPÍŠTE NÁM