+421 903 725 459 ·   +421 2 6542 4300 ·   

Program A – Japonsko

Typy škôl

Japonsko má 3 druhy škôl:

 1. Štátne školy s povinným vzdelávaním
 2. Súkromné školy s povinným vzdelávaním
 3. Súkromné školy, ktoré sa nedržia štandardov podľa Ministerstva školstva, kultúry, športu, vedy a techniky

Stredná škola sa v Japončine nazýva „Kotogakko“. Až 94% študentov, ktorí úspešne absolvovali predošlé vzdelávanie „Chugakko“, pokračujú na stredné školy. Vyučovacie predmety sú nastavené na 3 roky a sú „na plný úväzok“. Môžu byť pretransformované na 4 roky „čiastkového“ štúdia, prípadne večerných hodín.

Existujú 2 druhy programov:

 1. Všeobecný program (jazyk, matematika, a pod.)
 2. Profesionálny program (priemysel, obchod, a pod.)

Študenti sú umiestnení do triedy na celý školský rok. Niekedy sa od študentov žiada prezentácia o ich vlastnej krajine. Študenti na školách oficiálne nematurujú, avšak od školy obdržia oficiálny certifikát a vysvedčenie, ktoré potvrdzuje dochádzku a aktívnu účasť.

Hosťovská rodina

Študenti sú umiestnení ľubovoľne po krajine, bez možnosti výberu regiónu, rovnako bez možnosti výberu hosťovskej rodiny. Študenti bývajú v hosťovských rodinách, ktoré sú vo všeobecnosti milé, príjemné a otvorené. Radi a hrdo využívajú možnosť deliť sa o svoju krajinu, kultúru a spôsob života s mladým človekom z inej krajiny. Tieto rodiny sú dobrovoľnícke a sú dôkladne vyberané lokálnymi koordinátormi. Rodiny ovládajú základy komunikácie v anglickom jazyku. Študenti sú umiestnení celý čas v jednej rodine, kde majú zabezpečenú plnú penziu stravovania cez víkendy a 2 jedlá denne počas školských dní. V hosťovských rodinách nie je garantovaná súkromná izba pre študenta, je však zabezpečená samostatná posteľ.

Študenti sa budú zúčastňovať aktivít v miestnom jazykovom klube s japonskými rodinami zo susedstva na báze pravidelných stretnutí.

Počas celého pobytu je študentom k dispozícii lokálny koordinátor, zabezpečujúci celkovú spokojnosť študenta.  Pomáha mu s adaptáciou, či s riešením vzniknutých problémov. Každý študent má všetky kontaktné informácie na svojho koordinátora a môže ho kontaktovať kedykoľvek, keď potrebuje pomoc. Okrem lokálneho koordinátora môžu študenti s vážnejšími problémami kontaktovať aj D&D Team ako domácu agentúru.

Koordinátor navštevuje každú rodinu raz do mesiaca. Študent je povinný písať súhrnné správy „Monthly Report “ na konci každého mesiaca. Tie zdieľa s ostatnými medzinárodnými študentmi, čo zabezpečuje výmenu informácii a učenie sa z problémov iných.

Transfer z letiska do hosťovskej rodiny. Po príchode je zorganizované orientačné stretnutie, ktoré študentom pomôže zorientovať sa v novom prostredí – dostanú informácie ako najlepšie zapadnúť do rodiny, ako si nájsť kamarátov, či zvládnuť školu.

Požiadavky:

 • vek 15 až 18 rokov počas doby trvania pobytu (študent nesmie dosiahnuť vek 19 rokov počas doby trvania pobytu)
 • študent denného štúdia na strednej škole
 • nadpriemerné študijné výsledky
 • dobré správanie
 • dobrý zdravotný a psychický stav
 • odporúčanie zo strednej školy
 • primerané jazykové schopnosti potrebné na zvládnutie štúdia na strednej škole a situácie v hosťovskej rodine – minimálne 2-ročné predošlé štúdium japončiny
 • osobné kvality – vyspelosť, flexibilita, čestnosť, zodpovednosť, otvorené myslenie, spoločenskosť, záujem o štúdium a spoznávanie iného jazyka a kultúry, vôľa spoznávať nových priateľov a zdieľať každodenný život s hosťovskou rodinou
 • stotožnenie sa s rozhodnutím prihlásiť sa do programu

Vek: 15 – 18 rokov

Dĺžka pobytu

Termíny

Cena

školský rok

august 2019- júl 2020

 1 045 000,-JPY

školský rok

(2 semestre)

marec 2019 – december 2019

 915 000,-JPY

Ponúkame 2 termíny pobytov so začiatkom:

 • august 2019 – júl  2020

Je dostupný len pre štúdium celého školského roka, bez možnosti skrátenia.

 • marec 2019 – december 2019

Je dostupný pre štúdium 2 semestrov z pôvodných 3.

Naši študenti začínajú program od septembra do marca, potom majú prázdniny a znovu začínajú  akademický rok v inej triede, kde ostávajú do konca svojho pobytu (júl). Taktiež je možné začať program aj v marci a skončiť v decembri.

 

Termín podania prihlášky:

do 31. januára v prípade nástupu na program v auguste

do 31. augusta v prípade nástupu na program v marci

Vzhľadom na limitovaný počet prijatých študentov sa prijímanie žiadostí uzatvára po dosiahnutí tohto limitu, čo môže byť aj pred oficiálnym termínom.

 

V cene programu je zahrnuté:

 • administratívne poplatky
 • umiestnenie v miestnej škole
 • umiestnenie v hosťovskej rodine s polpenziou počas  týždňa a plnou penziou cez víkendy
 • vyzdvihnutie a transport z letiska pri príchode/odchode v dohodnuté dni a vnútroštátna preprava do hosťovskej rodiny
 • orientačné stretnutie, stretnutie v polovici pobytu a podpora počas programu
 • 24 hodinová telefonická podpora zo strany D&D Team

 

V cene programu nie je zahrnuté:

 • obojsmerná letenka do / z Japonska
 • poplatky spojené s vízami, pasom a zdravotnou prehliadkou
 • cestovné poistenie
 • lokálny transport do / zo školy
 • príchod do Japonska mimo dohodnutých termínov (30 000,- JPY / cca 250,-EUR)
 • školské výdavky: školské uniformy, dresy, učebnice, poplatky do športových a iných klubov, pomôcky na špecializované predmety, exkurzie, výlety, čo spolu môže byť okolo 470,- eur, v závislosti od dĺžky pobytu
 • školské obedy
 • osobné výdaje a vreckové /cca 470,- eur v prvý mesiac, potom 280,- eur na mesiac/
 • dodatočné jazykové kurzy
 • poistenie pri núdzovom návrate do vlasti a poistenie zodpovednosti za škodu
 • mesačné zdravotné poistenie v Japonsku (cca 1 000 -2 000,-JPY / 8 -16,-EUR )
 • extra aktivity organizované školou
 • nenávratný manipulačný poplatok 100,- EUR

Študent vycestuje do krajiny na študentské víza na základe úhrady poplatkov za školu a ubytovanie, ktoré je kontrolované vládou. Víza sú platné po dobu účasti študenta na kurze/ v škole. Pri podávaní žiadosti je potrebná podrobná dokumentácia, ktorá musí byť skompletizovaná pred podaním žiadosti. Víza sa vydávajú počas januára/februára, prípadne júla, takže žiadosti je potrebné poslať na začiatku marca alebo v auguste.

ONLINE PRIHLÁŠKA

ZÍSKAJTE BEZPLATNÚ PONUKU  Program A – Japonsko

  ZOBRAZIŤ KURZ

  D&D Team

  D&D Team, s.r.o
  Pod Rovnicami 37
  841 04 Bratislava
  +421 2 6542 4300

          

  NAPÍŠTE NÁM