+421 903 725 459 ·   +421 2 6542 4300 ·   

Program A - Štátne školy bez možnosti výberu

Študenti navštevujú štátne stredné školy a sú umiestňovaní v dobrovoľníckych hostiteľských rodinách, ktoré poskytujú ubytovanie a stravu. Väčšina hostiteľských rodín býva v menších mestách či na vidieku. Každý študent má svojho koordinátora, kontaktnú osobu, ktorá sa okrem hosťovskej rodiny stará o dobrý priebeh pobytu študenta. Je so študentom v stálom kontakte rovnako ako aj s hosťovskou rodinou a školou.

Výučba v školách prebieha v taliančine (málokedy v angličtine), študent preto musí ovládať taliansky jazyk. V opačnom prípade nebude schopný zapájať sa do vyučovacieho procesu.

 

Školský rok začína v polovici septembra a končí v polovici júla. Výučba je počas šiestich dní v týždni, od pondelka do soboty. Školy sú kontrolované Ministerstvom školstva a výmenní študenti sú vo väčšine prípadov umiestňovaní do Liceo Scientifico alebo Liceo Linguistico.

 

Výhody programu:

 

 • prípravný kurz v Miláne
 • European Tour
 • veľký výber predmetov s škole
 • dobrovoľnícke hosťovské rodiny
 • minimálne 1 rok taliančiny ukončené pred nástupom na program + angličtina

Hostiteľská rodina

Študent si nemôže vybrať lokalitu. Ubytovanie je v dobrovoľníckych rodinách po celej krajine. Typická talianska rodina býva v byte a pozostáva z dvoch detí a dvoch rodičov. Hosťovské rodiny sú veľmi priateľské a starostlivé, problémy študenta sa snažia hneď riešiť. Od študentov sa očakáva, že niekedy budú s hosťovskou rodinou hovoriť po anglicky. Každý študent má svojho koordinátora.

Počas celého pobytu je študentom k dispozícii lokálny koordinátor, zabezpečujúci celkovú spokojnosť študenta.  Pomáha mu s adaptáciou, či s riešením vzniknutých problémov. Každý študent má všetky kontaktné informácie na svojho koordinátora a môže ho kontaktovať kedykoľvek, keď potrebuje pomôcť. Okrem lokálneho koordinátora môžu študenti s vážnejšími problémami kontaktovať aj D&D Team ako domácu agentúru.

Ešte pred začiatkom programu sa študenti zúčastnia orientačného mítingu, ktorý im pomôže zorientovať sa v novom prostredí – dostanú informácie ako najlepšie zapadnúť do rodiny, ako si nájsť kamarátov, či zvládnuť školu.

Požiadavky:

 • minimálne 1 rok taliančiny ukončené pred nástupom na program + angličtina (test z angličtiny u nás v kancelárii)
 • vek 15 – 18 rokov
 • samostatnosť a schopnosť prispôsobiť sa
 • záujem naučiť sa jazyk vybranej krajiny
 • dobré študijné výsledky
 • dobré správanie
 • dobrý zdravotný a psychický stav

Vek: 15 – 18 rokov

Dĺžka pobytu

Termíny

Cena

semester

5 mesiacov

sept – jan

jan – jún

4 885,-EUR

školský rok

sept – jún

5 325,-EUR

Termín podania prihlášky:

15.marec – nástup v septembri

15.október – nástup v januári

 

Neskoršie termíny prihlásenia sú posudzované individuálne podľa obsadenosti programu.

 

 

V cene pobytu je zahrnuté :

 • ubytovanie v dobrovoľníckej hosťovskej rodine (s plnou penziou počas víkendov a polpenziou počas týždňa)
 • registrácia a umiestnenie v škole (o umiestnení do konkrétneho ročníka, rozvrhu a uznaní školskej dochádzky rozhoduje výlučne škola, ktorú účastník navštevuje)
 • transfer z letiska do miesta pobytu
 • STS študentská karta, príručka pre študenta a certifikát o ukončení pobytu
 • supervízia počas celého programu zabezpečená miestnym koordinátorom
 • orientácia pri príchode
 • 24 hodinová asistencia lokálneho koordinátora
 • 24 hodinová telefonická podpora zo strany D&D Team

 

 

V cene programu nie je zahrnuté :

 • všetky medzištátne a vnútroštátne letenky, alebo iná forma transportu
 • obedy v škole
 • registračné poplatky:  poplatky v škole za laboratóriá, aktivity, školské pomôcky – knihy, písacie potreby, skrinka na odkladanie vecí atď.
 • výdavky na výlety či už samostatne alebo organizované školou či partnerom
 • poplatky za extra kurzy ( napr. jazykové)
 • vreckové (odporúčané vreckové cca 200,-Eur na mesiac)
 • poplatky za očkovania ak sú potrebné
 • poplatky za lekárske vyšetrenia (ak sú potrebné)
 • poplatky za vybavenie potrebných dokumentov k prihláseniu na tento program
 • lístky a miestnu dopravu
 • študentské a zdravotné poistenie (možnosť poistenia cez partnera cca 400,- Eur na rok)
 • nenávratný manipulačný poplatok 100,- EUR

 

 

ZÍSKAJTE BEZPLATNÚ PONUKU  Program A

  ZOBRAZIŤ KURZ

  D&D Team

  D&D Team, s.r.o
  Pod Rovnicami 37
  841 04 Bratislava
  +421 2 6542 4300

          

  NAPÍŠTE NÁM