+421 903 725 459 ·   +421 2 6542 4300 ·   

Program A

Ponúkané typy škôl

Štátne školy bez možnosti výberu lokality

Študenti navštevujú štátne stredné školy a sú umiestňovaní v európskej časti Ruska v dobrovoľníckych hosťovských rodinách, ktoré im poskytujú ubytovanie a stravu. Nemôžu si vybrať miesto alebo rodinu a musia byť dostatočne flexibilní akceptovať umiestnenie, ktoré je im ponúknuté. Na Vianoce sa študenti nemôžu vrátiť domov (ani na iné sviatky).

Partnerská organizácia negarantuje umiestnenie v konkrétnom ročníku. Niektoré predmety môžu (podľa schopností) navštevovať aj s vyššími ročníkmi.

 

 

Ubytovanie – hosťovská rodina

Všetky hosťovské rodiny sú dobrovoľnícke. Keď si zoberú zahraničného študenta, veľmi sa usilujú postarať sa o neho čo najlepšie, prezentovať mu spôsob ich života a zvyklosti krajiny. Študenti sa stávajú členmi rodiny. Hosťovská rodina im poskytuje polpenziu počas týždňa a plnú penziu počas víkendov. Študent je za obed v škole zodpovedný sám.

K umiestneniu môže dôjsť kedykoľvek počas prijímacieho procesu, najneskôr však dva týždne pred príchodom študenta.

Lokálny koordinátor

Počas celého pobytu je študentom k dispozícii lokálny koordinátor, zabezpečujúci celkovú spokojnosť študenta.  Pomáha mu s adaptáciou, či s riešením vzniknutých problémov. Každý študent má všetky kontaktné informácie na svojho koordinátora a môže ho kontaktovať kedykoľvek, keď potrebuje pomôcť. Okrem lokálneho koordinátora môžu študenti s vážnejšími problémami kontaktovať D&D Team ako domácu agentúru.

Orientačný meeting

Ešte pred začiatkom programu sa študenti zúčastnia orientačného mítingu, ktorý im pomôže zorientovať sa v novom prostredí – dostanú informácie ako najlepšie zapadnúť do rodiny, ako si nájsť kamarátov, či zvládnuť školu.

Podmienky:

 • 15-18 rokov
 • študent musí byť otestovaný v domácej krajine
 • študent musí preukázať akademickú motiváciu, byť schopný prispôsobiť sa a využiť výhodu žiť a študovať v Rusku
 • študent musí mať dobré správanie, dobrý fyzický a psychický stav
 • znalosť resp. úroveň znalosti ruského jazyka sa nevyžaduje, minimálna je však základná znalosť ruského jazyka a pokročilá znalosť anglického jazyka
 • vyžaduje sa vysoká motivácia schopnosť prispôsobiť sa
 • študent musí mať dobré známky, byť dostatočne zrelý a schopný prispôsobiť sa životu v Rusku, a to na vzdelanostnej resp. školskej aj ľudskej úrovni

Vek: 15 – 18 rokov

Dĺžka pobytu

Termíny

Cena

štvrťrok

od 5 945,-EUR

letný semester

zimný semester

sep – január/január – jún

od 6 740,-EUR

školský rok

september – jún

od  7 840,-EUR

Termín podania prihlášky:

do 1. 3.  pre program začínajúci v auguste

do 1. 10. pre program začínajúci v januári

Aj neskoršie prihlášky môžu byť akceptované, závisí to však od dĺžky doby vybavovania víz.

 

V cene je zahrnuté:

 • administratívny poplatok
 • zápis na štúdium na strednej škole v Rusku
 • umiestnenie v hosťovskej rodine s plnou penziou (počas týždňa polpenzia)
 • transfer pri príchode (z najbližšieho letiska v deň stanovený na akceptačnom liste)
 • 24-hodinová podpora miestneho koordinátora
 • Orientačný míting na začiatku pobytu
 • 50 hodín kurzu ruského jazyka na začiatku programu
 • E-learning Language program

V cene nie je zahrnuté:

 • doprava/obojsmerná letenka
 • vízové, pasové, prípadne lekárske poplatky
 • vreckové a osobné výdavky
 • medzinárodné cestovné poistenie, taktiež zdravotné poistenie, poistenie zodpovednosti za škodu a havarijné poistenie
 • extra ubytovanie pri predĺžení pobytu
 • školské pomôcky, extra jazykové kurzy, učebnice, exkurzie a extra aktivity organizované školou, obedy v školskej jedálni
 • miestna doprava, doprava po orientačnom mítingu a počas programu aj s hosťovskou rodinou, nenávratný registračný poplatok
 • nenávratný manipulačný poplatok 100,- EUR

 

V prípade zrušenia pobytu:

 • Súčasťou prihlášky je zaplatenie nenávratného depozitu vo výške 800,- EUR.
 • Ak študent zruší svoje prijatie predtým ako sa mu nájde rodina, bude mu účtovaný storno poplatok vo výške 800,- EUR
 • Zostávajúce poplatky sú splatné dva mesiace pred príchodom
 • Ak študent zruší svoje prijatie a hosťovská rodina mu bude nájdená, bude mu účtovaný storno poplatok vo výške 1 300,- EUR
 • Tieto rezervačné poplatky platia v prípade zamietnutia víz.
 • Poplatky študentov, ktorí sa dobrovoľne stiahnu z programu alebo sú vylúčení z programu kvôli neprijateľnému správaniu nebudú refundované
ONLINE PRIHLÁŠKA

ZÍSKAJTE BEZPLATNÚ PONUKU  Program A

  ZOBRAZIŤ KURZ

  KONTAKTUJTE NÁS, RADI VÁM PORADÍME PRI VÝBERE KURZU

  ING. IVETA BETUŠOVÁ

  RIADITEĽKA

  +421 903 725 459

  Spoločnosť D&D Team, s.r.o. tento rok oslávi 25. výročie svojho vzniku. Od začiatku svojej činnosti sa špecializuje na organizovanie stredoškolských, jazykových a poznávacích pobytov v zahraničí.

  Dôležitou prioritou našej spoločnosti je individuálny prístup ku klientovi, malý priateľský kolektív a samozrejme kvalitne ponúkané služby. Budeme veľmi radi, keď sa dáte presvedčiť a využijete naše služby. S maximálnym úsilím sa postaráme o Vašu spokojnosť.

  S úctou

  Ing. Iveta Betušová a kolektív D&D Team

  Mgr. Slávka Barlíková

  Stredné školy v USA, UK a Írsku

  +421 907 725 459

  Mgr. Mária Šprtová

  Jazykové pobyty pre deti, mládež a dospelých

  Mgr. Linda Opremčáková

  Aktuálne na MD 🙂

  Ing. Blanka Šipkovská

  Ekonomické oddelenie a fakturácia

  D&D Team

  D&D Team, s.r.o
  Pod Rovnicami 37
  841 04 Bratislava
  +421 2 6542 4300

          

  NAPÍŠTE NÁM