+421 903 725 459 ·   +421 2 6542 4300 ·   

KANADA - CALGARY

Štátne stredné školy v Alberte - Calgary

 Štátne školy v Calgary

Calgary (CCSD) je najväčší katolícky okres v provincii Alberta, slúži viac ako 54 000 študentom v 109 školách nachádzajúcich sa v Calgary, Airdrie, Cochrane, Chestermere a mestskej časti Rocky View. CCSD vzdeláva  študentov od materskej školy až po posledný 12 ročník na strednej škole.

CCSD je verejne financovaná katolícka školská štvrť, odhodlaná poskytovať vysoko kvalitnú katolícku výchovu, ktorá umožňuje študentom dosiahnuť svoj plný potenciál a stať sa vzdelaným a plnohodnotným človekom. Vo výsledkoch testovaní v provincii Alberta CCSD študenti konzistentne ukazujú silnú výkonnosť.

CCSD má celkom 109 škôl, z toho 12 stredných škôl, ktoré ponúkajú triedy 10, 11 a 12. Školy začínajú v septembri a končia v júni.

Zahraniční študenti sa zúčastňujú riadneho vyučovacieho procesu na vybranej škole. Všetky školy ponúkajú širokú škálu kurzov a riadia sa rovnakými požiadavkami osnov pre dosiahnutie maturity. Navyše, niekoľko škôl ponúka učebný plán, ako dosiahnuť medzinárodnú maturitu rovnako ako aj Advanced Placement.

Školy ponúkajú moderné učebné prostredie, ktoré študentom umožňuje riadne sa venovať výuke. Každá škola má jedinečný dizajn a vzhľad, ale všetky sú vybavené počítačovými učebňami, vedeckými laboratóriami, telocvičňami, vonkajšími športovými a rekreačnými zariadeniami, umeleckými miestnosťami, knižnicou a rôznym ďalším vybavením, aby vyhovoval potrebám študentov. Študenti nie sú povinní nosiť uniformu.

 

Medzinárodní študenti majú možnosť vybrať si jednu z nasledujúcich stredných škôl:

St. Francis High School (2 000 študentov)
• jedna z najväčších škôl v Calgary
• ponúka programy zahŕňajúce všetky akademické disciplíny, vrátane Advanced Placement programu
• Intenzívny program francúzskeho jazyka, Integrovaný profesijný program, Učňovský program, program Aktívny životný štýl a telesná výchova, Medzinárodné jazyky (vrátane španielčiny), Motivačný program, rozsiahly program Kariéra a technológie
• študent je priebežne hodnotený a podporovaný vo svojej praxi
• šport: futbalový tím vyhral množstvo významných súťaží, v zime škola usporadúva dve basketbalové turnaje
• 100-členná školská kapela – jedna z najväčších v Calgary – pravidelne sa zúčastňuje festivalov a koncertných šnúr
• novinársky krúžok – publikovanie populárnych školských novín
• ponuka športov: golf, rugby, americký futbal, bedminton, pozemný hokej, volejbal,basketbal, plávanie, cezpoľný beh, atletika, futbal

Notre Dame High School (1 700 študentov)
• škola nedávno prešla rozsiahlou modernizáciou
• multikultúrne prostredie – množstvo medzinárodných študentov zo všetkých kútov sveta
• ponúka Advanced Placement program
• veľké množstvo profesijných programov:
Manažment, Počítačová veda, Kozmetológia, Dizajn, Móda, Filmová veda, Hudba, Nové médiá, Športová medicína, Fotografia, Zváranie, Automobilový priemysel, Stavebníctvo, Strojárstvo a Medzinárodné jazyky (francúzština, španielčina a taliančina)
• športové aktivity: rugby, americký futbal, bedminton, pozemný hokej, volejbal, basketbal, plávanie a potápanie, cezpoľný beh, atletika a futbal
• iné aktivity: divadlo, muzikály, vizuálne umenie, hra v koncertnej kapele či symfonickom orchestri, spev v zbore, debatný krúžok

St. Mary’s High School (1060 študentov)
• Najstaršia fungujúca škola v Calgary – založená už v r. 1885, ale dnes sídli v relatívne modernej budove
• Ponúka program International Baccalaureate
• Profesijný program s odbormi: Komunikačné technológie, Obchod/Výroba/Transport, Jedlo a móda či Kozmetológia
• Intenzívny francúzsky program
• študenti môžu v rámci výučby hrať v divadle, spievať v zbore, hrať na hudobnom nástroji či venovať sa výtvarnému umeniu
• výučba všetkých predmetov je vedená v duchu kresťanskej viery
• možnosť zápisu do športových tímov – basketbal, americký futbal, volejbal, pozemný hokej, rugby, futbal
• individuálne športy: bedminton, plávanie a potápanie, cezpoľný beh, atletika
• ponuka voľnočasových aktivít a krúžkov

Bishop Grandin High School (1800 študentov)
• jedna z najväčších škôl v Calgary
• študenti dosahujú v testovaní najlepšie výsledky v Calgary Catholic School District a meste Calgary a nadpriemerné hodnotenie v rámci provincie
• škola vzdeláva svojich študentov v súlade s kreťanskou vierou a vedie ich životom a to nie len na akademickej, ale aj duchovnej úrovni
• základné predmety: matematika, veda, angličtina, telesná výchova, jazyky, výtvarná výchova, sociálne vedy
• Ponúka nasledovné študijné programy:
– Advanced Placement program
– Intenzívny program francúzštiny
– Medzinárodné jazyky, vrátane španielskeho bilingválneho programu
– Integrovaný profesijný program
– Učňovský program (prax)
– Odborné a technické štúdiá
– Aktívny životný štýl a telesná výchova
– Náboženská výchova
– rozsiahly umelecký program – divadlo, spevácky zbor a hudobný program s pochodovou kapelou
• Úspešné športové tímy – rugby, americký futbal, bedminton, pozemný hokej, volejbal, basketbal, plávanie, wrestling, cezpoľný beh, atletika, dievčenské a chlapčenské futbalové tímy
• Mimoškolské aktivity – debatný krúžok, hudobné kapely, krúžok robotiky, modelové zasadnutia OSN, klub ekológie zameraný na vodné zdroje, účasť na aktivitách charitatívnej organizácie Best Buddies (zameranie na hendikepovaných študentov)

Bishop McNally High School (1 300 študentov)
• ponúka programy:
– Advanced Placement (hodiny umenia, biológie, angličtiny, matematiky, chémie, európskych dejín, sociálnych vied, francúzštiny)
– Intenzívny program francúzštiny
– Španielsky bilingválny program
– Filipínsky jazyk a kultúra
• predmety nad rámec AP programu: výtvarné umenie, tanec, divadlo, hudba a technické divadlo
• ponuka športov: americký futbal, basketbal, futbal, volejbal, rugby, cezpoľný beh, atletika (študenti sú rozdelení na chlapčenské a dievčenské tímy)

Father Lacombe High School (1 200 študentov)
• profesijný program (odbory: Gastronómia, Automobilový priemysel, Konštrukčné technológie, Kozmetológia, Mechanika, Móda a dizajn, Počítačové technológie, Športová medicína či Rekreačný pracovník)
• International Baccalaureate (vo francúzštine, angličtine a španielčine)
• RISE Program – pripravuje študentov na nadväzujúce univerzitné štúdium, študenti sa v rámci programu stávajú členmi rôznych klubov a podnikajú exkurzie do rôznych inštitúcií, vyučujúci maximalizujú individuálny prístup
• umelecký program (tanec, divadlo, výtvarné umenie, hudba)
• škola tiež ponúka štúdium francúzštiny a španielčiny ako druhého jazyka
• športové aktivity: americký futbal, basketbal, futbal, volejbal, cepoľný beh

Hostiteľská rodina

Študenti sú starostlivo umiestňovaní do hostiteľských rodín v oblasti, kde navštevujú školu. Hostiteľská rodina poskytuje domáce prostredie, študenta berú ako člena rodiny a zapája sa do rodinných aktivít ako sú napríklad oslavy, výlety a podobne.

Lokálny koordinátor

Počas celého pobytu je študentom k dispozícii lokálny koordinátor, zabezpečujúci celkovú spokojnosť študenta. Lokálni koordinátori sú zamestnancami organizácie, s ktorými spolupracujeme a pôsobia ako zodpovedné osoby v danej lokalite. Organizácia má sieť koordinátorov po celej krajine. Sú sprostredkovateľmi pri riešení problémov medzi študentom, hosťovskou rodinou a sprostredkujúcou organizáciou. Koordinátor vám bude k dispozícii po celý rok a kedykoľvek sa na neho môžete s dôverou obrátiť. Rovnako ako aj na DaD TEAM ako domácu agentúru.

Orientačný meeting

Ešte pred začiatkom programu sa študenti zúčastnia orientačného mítingu, ktorý im pomôže zorientovať sa v novom prostredí – dostanú informácie ako najlepšie zapadnúť do rodiny, ako si nájsť kamarátov, či zvládnuť školu.

Požiadavky:

  • vek 16 – 18 rokov
  • dobrá znalosť anglického jazyka  (študent musí absolvovať ELTiS test u nás v kancelárii)
  • samostatnosť a schopnosť prispôsobiť sa
  • dobré študijné výsledky
  • dobré správanie sa
  • dobrý zdravotný a psychický stav

 

Presné ceny programov, resp. cenovú kalkuláciu podľa zvoleného typu programu a dĺžky programu Vám radi  zašleme na vyžiadanie.

KANADA – Nové Škótsko

Stredné školy bez možnosti výberu

ZOBRAZIŤ KURZ

KANADA – New Brunswick

ZOBRAZIŤ KURZ

KANADA – Quebec

ZOBRAZIŤ KURZ

KANADA – Ontário

ZOBRAZIŤ KURZ

KANADA – Manitoba

Štátne stredné školy vo winnipegu

ZOBRAZIŤ KURZ

KANADA – Alberta

ZOBRAZIŤ KURZ

KANADA – Britská Kolumbia

ZOBRAZIŤ KURZ

KONTAKTUJTE NÁS, RADI VÁM PORADÍME PRI VÝBERE KURZU

ING. IVETA BETUŠOVÁ

RIADITEĽKA

+421 903 725 459

Spoločnosť D&D Team, s.r.o. tento rok oslávi 25. výročie svojho vzniku. Od začiatku svojej činnosti sa špecializuje na organizovanie stredoškolských, jazykových a poznávacích pobytov v zahraničí.

Dôležitou prioritou našej spoločnosti je individuálny prístup ku klientovi, malý priateľský kolektív a samozrejme kvalitne ponúkané služby. Budeme veľmi radi, keď sa dáte presvedčiť a využijete naše služby. S maximálnym úsilím sa postaráme o Vašu spokojnosť.

S úctou

Ing. Iveta Betušová a kolektív D&D Team

Mgr. Slávka Barlíková

Stredné školy v USA, UK a Írsku

+421 907 725 459

Mgr. Mária Šprtová

Jazykové pobyty pre deti, mládež a dospelých

Mgr. Linda Opremčáková

Aktuálne na MD 🙂

Ing. Blanka Šipkovská

Ekonomické oddelenie a fakturácia

D&D Team

D&D Team, s.r.o
Pod Rovnicami 37
841 04 Bratislava
+421 2 6542 4300

        

NAPÍŠTE NÁM