+421 903 725 459 ·   +421 2 6542 4300 ·   

STREDNÉ ŠKOLY V USA - PROGRAM CLASSIC

Štátne školy s ubytovaním v hosťovskej rodine - program dotovaný americkou vládou

Program

Štúdium v tomto programe je finančne podporované vládou USA. Študenti sú umiestňovaní do dobrovoľníckych rodín, do menších mestečiek. Je to najmä kvôli bezpečnosti študentov a jednoduchšej logistike. Študent si za doplatok môže zvoliť konkrétny región USA, štát, vybrať si tri štáty alebo tzv. Urban placement – umiestnenie v meste s počtom obyvateľov nad 30 000.

Študenti sú umiestňovaní predovšetkým na štátne stredné školy, ale vo výnimočných prípadoch je študentom ponúknuté aj štúdium na súkromnej strednej škole za doplatok. Študenti sú na základe veku, počtu rokov školskej dochádzky a študijných výsledkov zaraďovaní do ročníkov 9 -12. Americké stredné školy okrem množstva voliteľných predmetov ponúkajú aj široký výber aktivít – športových, umeleckých, spoločenských či dobrovoľníckych. Do školy cestujú typickým žltým školským autobusom, alebo spolu so svojimi hosťovskými súrodencami alebo hosťovskými rodičmi autom, prípadne pešo alebo na bicykli.

Študenti bývajú v dobrovoľníckych hosťovských rodinách, ktoré ich berú ako členov rodiny so všetkým, čo k tomu patrí. Od spoločného upratovania, sledovania filmov, či babičkinej 80-tky.

Študentom je k dispozícii lokálny koordinátor, pracovník našej partnerskej americkej agentúry, ktorý žije v oblasti, kde študent a ktorý je študentovi k dispozícií, keby čokoľvek potreboval riešiť. Tak isto mu je k dispozícií support koordinátor, ktorý je v centrále organizácie v Portlande.

 

Umiestnenie študentov a oblasť pobytu v USA

Pri podávaní prihlášky si môže účastník za doplatok vybrať región alebo štát. Celé územie USA je rozdelené do 5-tich regiónov, pričom každý z nich zahrňuje niekoľko štátov. Umiestnenie do vybraného regiónu/štátu nie je 100% garantované. V tomto prípade za doplatok za región/štát vracia. Ostatní účastníci programu môžu byť umiestnení v ktorejkoľvek oblasti USA. Z hľadiska bezpečnosti náš partner preferuje umiestňovanie do malých mestečiek.

 

Termín nástupu na High School Program

Termíny odletov určuje naša partnerská organizácia. Nástup na 10-mesačný študijný program je vždy v júli/auguste, na 5-mesačný program v júli/auguste alebo v januári.

 

Víza

Do krajiny študenti prichádzajú na víza J-1, ktoré platia na 10 alebo 5 mesiacov (dajú sa predĺžiť na 10).

J-1 víza môžu byť na tento program udelené len raz.

Ubytovanie – Hosťovská rodina

Všetky hosťovské rodiny sú dobrovoľnícke. Sú overené a pravidelne monitorované miestnymi koordinátormi. Dôvody, prečo chcú hosťovať študentov, sú rôzne. Chcú sa podeliť o zvyky, tradície a kultúru, prostredníctvom študentov chcú spoznávať iné národnosti a zvyklosti, radi sa zoznamujú s novými ľuďmi. Študent môže, ale nemusí mať vlastnú izbu (môže bývať v izbe s „host“ súrodencom rovnakého pohlavia a podobného veku). Niekedy môže bývať študent v hosťovskej rodine s iným medzinárodným študentom, tzv. „double placement“. V takom prípade je však ich rodný jazyk rozdielny.  Hosťovskou rodinou môže byť kompletná rodina s deťmi, starší manželský pár ale aj samostatne žijúci otec alebo mama. Študent si za doplatok môže vybrať umiestnenie v jednoposteľovej izbe.

Lokálny koordinátor

Počas celého pobytu je študentom k dispozícii lokálny koordinátor.  Pomáha mu s adaptáciou, či s riešením každodenných vecí. Každý študent má kontaktné informácie na svojho koordinátora a môže ho kontaktovať kedykoľvek, keď potrebuje pomôcť. Okrem lokálneho koordinátora môžu študenti s vážnejšími problémami kontaktovať aj priamo centrálu v Portlande (tzv. support koordinátorom), rovnako ako aj D&D Team ako domácu agentúru.

Orientačné stretnutie v New Yorku

Vrámci USA High School programu sa koná 3-dňový (2 noci) orientačný meeting v New Yorku. Študent sa môže/nemusí zúčastniť orientačného stretnutia v New Yorku. Zabezpečuje ho americká agentúra.  Študentov zaradia do malých skupín a zúčastňujú sa workshopov s témami ako smútok za domovom, kultúrny šok, pravidlá a podmienky programu, život v hosťovskej rodine… Študenti tiež absolvujú prehliadku New Yorku, obed na Times Square a  plavbu na lodi popri Soche slobody.

Program:

  1. deň: prílet do New Yorku, vyzdvihnutie na letisku a odvoz na miesto ubytovania
  2. deň: workshopy na hore uvedené témy a prehliadka New Yorku
  3. deň: odlet do hosťovskej rodiny

Podmienky prijatia do programu

  • vek 15 – 18,5 rokov (nesmie mať viac pri vstupe do USA)
  • primerané jazykové schopnosti potrebné na zvládnutie štúdia na strednej škole a situácie v hosťovskej rodine (sú preverené osobným pohovorom a písomným ELTiS testom u nás v kancelárii)
  • dobré študijné výsledky
  • dobrý zdravotný a psychický stav
  • osobné kvality – vyspelosť, flexibilita, zodpovednosť, otvorené myslenie, spoločenskosť, záujem o štúdium a spoznávanie iného jazyka a kultúry

Presné ceny programov, resp. cenovú kalkuláciu podľa zvoleného typu programu a dĺžky programu Vám radi  zašleme na vyžiadanie.

V cene programu je zahrnuté:
•prípravné a informačné materiály
•nenávratný registračný poplatok 500,-USD
•preverenie znalosti anglického jazyka (osobný pohovor, ELTiS test)
•asistencia pri vypĺňaní prihlášky do USA
•asistencia pri príprave podkladových materiálov potrebných k vízam
•orientačné stretnutie pred odletom pre rodičov a študentov
•transfer z/do hosťovských rodín
•strava a ubytovanie v hosťovskej rodine
•zápis a štúdium na vybranej High School v USA
•zdravotné a úrazové poistenie, ktoré vyžaduje vláda USA (americká poisťovňa Aetna)
•príručka pre študentov, identifikačná karta, kartička poistenca
•asistencia lokálneho koordinátora a“ support“ koordinátora
•v urgentných prípadoch 24-hodinová linka pomoci zo strany nášho partnera a zo strany D&D Teamu
•certifikát o ukončení štúdia

V cene programu nie je zahrnuté:
•spiatočná letenka
•nenávratný manipulačný poplatok: 500,-EUR
•3-dňový (2 noci) uvítací program v New Yorku vrátane ubytovania v hoteli a stravy – 400,-USD
•povinný nenávratný SEVIS poplatok za vystavenie formulára DS-2019 vo výške 220,- USD, na základektorého budú účastníkovi programu udelené víza J-1
•povinný nenávratný poplatok za vystavenie dokladu o bezúhonnosti 90,- USD
•povinný poplatok, ktorý vyžaduje americká ambasáda za udelenie víz cca 160,-USD (môže sa v priebehuroku zmeniť)
•teplé obedy v školskej jedálni
•odporúčané vreckové cca 200,- USD mesačne
•Špeciálne príplatky :
Voliteľné služby za poplatok – nie sú garantované, v prípade nezabezpečenia výberovej požiadavky budeobjednávateľom poplatok vrátený
•výber regiónu (1 200.- USD, možné len do 31.1.2022)
•výber štátu (1 700.- USD, možné len do 31.1.2022)
•výber 3 štátov (1 500.- USD, možné len do 31.1.2022)
•výber štátu California (1 900.- USD, možné len do 31.1.2022)
•jednoposteľová izba (1 100.- USD, možné len do 31.1.2022)
•Urban – umiestnenie v meste s počtom obyvateľov nad 30 000 (1 500.- USD, možné len do 31.1.2022)
•Šport / aktivita (400.- USD, možné len do 31.1.2022)

USA – Program Classic

Štátne stredné školy bez možnosti výberu školy

ZOBRAZIŤ KURZ

USA – Program Select

Štátne a súkromné stredné školy s možnosťou výberu lokality a školy

ZOBRAZIŤ KURZ

USA – Program Premium

Kvalitné internátne stredné školy s možnosťou výberu konkrétnej školy

ZOBRAZIŤ KURZ

D&D Team

D&D Team, s.r.o
Pod Rovnicami 37
841 04 Bratislava
+421 2 6542 4300

        

NAPÍŠTE NÁM