+421 903 725 458 ·   +421 2 6542 4300 ·   

TITLE

DESCRIPTION

Nový Zéland je malebná krajina, pozostávajúca z dvoch veľkých ostrovov. Dajú sa tu nájsť hory, ľadovce, fjordy, čarokrásne jazerá, kilometre pláží, dokonca dažďový prales. Zaujímavé je, že žiadne miesto na Zélande nie je vzdialené od oceánu viac ako 30 minút.

Krajina má len 4,1 milióna obyvateľov, prevažne britského pôvodu. Okolo 12% obyvateľstva tvoria Maori, potomkovia prvých polynézskych prisťahovalcov.

Novozélanďania sú veľmi otvorení a priateľskí a sú, podobne ako Austrálčania, vášniví športovci. Krajina poskytuje možnosti pre všetky druhy športov od lyžovania po plávanie a potápanie. Rugby, futbal, tenis a kriket sú tiež veľmi obľúbené.

Len pre zaujímavosť, na 1 obyvateľa pripadá 30 oviec!

 

Školský systém

Školský systém na Novom Zélande je rozdelený na 3 stupne. Prvý stupeň je základná škola, kde sa započítava aj nultý ročník (5 ročné deti) až do 6. ročníka. Ročníky 7 a 8 môžu byť niekedy ešte súčasťou základnej školy, môžu byť samostatné (ako medzistupeň), alebo sú súčasťou tretieho stupňa školstva. Vo vidieckych oblastiach sa vyskytujú tzv. združené školy, ktoré sú kombináciou všetkých troch stupňov.

Typy škôl 

Aj napriek tomu, že väčšina študentov navštevuje štátne školy, rodičia, zákonní zástupcovia a študenti majú možnosť voľby z viacerých variantov.

Štátne školysú koedukačné (chlapci + dievčatá) na základnom stupni a medzistupni, niektoré ponúkajú na druhom stupni štúdium pre oddelené pohlavia. Výučba je založená na novozélandskom študijnom pláne. Niektoré štátne školy ponúkajú špeciálne programy pre dospelých študentov, alebo vedú hodiny vzdelávania určitej komunity.

Špeciálne školysú štátne školy, ktoré zabezpečujú výučbu študentov so špeciálnymi požiadavkami, pri zachovaní študijného plánu ostatných štátnych škôl.

Integrované školysú školy, ktoré boli súkromné, ale stali sa súčasťou štátneho systému. Držia sa študijného plánu, avšak zachovávajú si špeciálny charakter (filozofické či náboženské presvedčenie) ako súčasť svojho programu.

Nezávislé, súkromné školysú riadené na nezávislej báze pri zachovaní štandardov pre registráciu. Môžu byť tak koedukačné, ako aj dievčenské/ chlapčenské.

Kura kaupapa Maori sú štátne školy, v ktorých výučba prebieha v jazyku Maori a je založená na maorskej kultúre a hodnotách. Študijný plán je rovnaký ako v ostatných štátnych školách. Sú určené pre študentov v ročníkoch 1 – 8 alebo 1 – 13. Hlavným cieľom je zabezpečiť študentov, ktorí sú rovnako vzdelaní, tak v jazyku Maori, ako aj v angličtine.

 

Všeobecná charakteristika programu

V programe sú medzinárodní študenti zapísaní na novozélandskej súkromnej alebo štátnej škole na dobu semestra alebo akademického roka. Školská dochádzka začína krátko po príchode študenta do hosťovskej rodiny, alebo po opätovnom zahájení dochádzky po školských prázdninách. Poplatky sa platia v plnej výške, tak v prípade štátnych, ako aj súkromných škôl a hosťovské rodiny sú za poskytovanie ubytovania a stravy platené. Medzinárodní študenti v škole plne participujú (študijný plán, uniforma, zhoda so školskými pravidlami) a majú mnoho príležitostí na účasť v extra aktivitách. Veľa novozélandských škôl ponúka špeciálne programy a pokiaľ si študent želá počas pobytu rozvíjať talent alebo určitú oblasť záujmu, je možné zabezpečiť školy orientujúce sa na tú ktorú oblasť.

Stredné školy vyžadujú, aby sa test jazykovej úrovne študenta uskutočnil v jeho domácej krajine, pričom úroveň angličtiny musí zodpovedať pokročilej úrovni (5,5 bodu na I.E.L.T.S. stupnici resp. jej T.O.E.F.L. ekvivalentu). Študenti, ktorých angličtina nedosahuje požadovanú úroveň, sa môžu prihlásiť na kurz zameraný na prípravu študenta na vstup na strednú školu v trvaní 12 – 40 týždňov. Cieľom tohto kurzu je pripraviť študenta na vstup do druhostupňového školského systému. Študenti navštevujú každý deň jazykovú školu, doobeda študujú angličtinu a poobede špecializované predmety. Niektoré stredné školy môžu požadovať účasť študenta na matematike, prípadne vedeckých hodinách vedených špecializovanými učiteľmi. Jedno popoludnie v týždni je povinná účasť na poobedňajšej športovej aktivite, kde sa študenti učia hrať populárne športy.

D&D Team

D&D Team, s.r.o
Pod Rovnicami 37
841 04 Bratislava
+421 2 6542 4300

        

NAPÍŠTE NÁM