+421 903 725 459 ·   +421 2 6542 4300 ·   

ŠTÚDIUM NA STREDNÝCH ŠKOLÁCH V ZAHRANIČÍ

RUSKO

Rusko

Rusko je najväčšia a najľudnatejšia republika Spoločenstva nezávislých štátov. Rozlohou má prvenstvo medzi štátmi sveta. Zaberá prevažnú časť východnej Európy a celú severnú Áziu. Siaha od Fínskeho zálivu Baltského mora po okrajové moria Tichého oceánu. Rusku patrí aj priľahlá oblasť Arktídy.

Veľká vzdialenosť v rovnobežkovom smere spôsobuje časový rozdiel 10 hodín. Povrch Ruska je členitý a rozmanitý. Nížiny zaberajú približne polovicu územia. Rieky sú vodnaté a odtekajú z prevažnej časti územia do Severného ľadového oceánu. Najväčší význam pre dopravu má Volga.

Podľa počtu obyvateľov je Rusko na 6. mieste na svete. Viac ako štyri pätiny všetkého obyvateľstva tvoria Rusi, zvyšok tvorí asi 100 rôzne veľkých národov a národností. Krajina má mimoriadne bohatstvo nerastných surovín (ložiská ropy, zemného plynu, čierneho a hnedého uhlia, železných rúd, farebných kovov, apatitov, solí, zlata a diamantov).

 

Školský systém

Školský systém v Rusku je organizovaný a koordinovaný štátom, ktorý zaisťuje dostupnú formu výučby pre všetkých. Väčšina škôl je verejných, avšak za posledné roky bolo zriadených aj zopár súkromných škôl.

Všeobecné vzdelanie v Rusku sa skladá z 3 častí :

  • základná škola, v dĺžke trvania 4 roky,
  • základné všeobecné vzdelanie v trvaní 5 rokov
  • stredná škola  v dĺžke 2 alebo 3 roky

Výučba sa zvyčajne skladá z 34 vyučovacích týždňov za rok, a od 27 do 36 hodín týždenne. Školský rok zvyčajne začína začiatkom septembra a končí v júni.  Rozvrh sa skladá z predmetov ako ruský jazyk, iné jazyky, matematika, dejepis, politika, vedecké predmety, a podobne.

Každá škola si organizuje svoj vlastný rozvrh, ktorý spĺňa požiadavky štátu. Je možné, že škola si včlení svoje vlastné predmety, na základe orientácie na určitú oblasť, ako napr. matematika, jazyky, umenie, športy a podobne.

Typy škôl:

  • gymnáziá
  • lýceá
  • bežné stredné školy

Prvé dva typy sú zvyčajne považované za prípravu na vysokú školu a univerzity. Po skončení strednej školy študenti musia podstúpiť štátne skúšky, po ich úspešnom vykonaní dostávajú diplom o ukončení stredného vzdelania. Študenti sú hodnotení známkami od 1 do 5 , kde 5 je výborný a 1 nedostatočný.

Všeobecné vzdelanie v Rusku dokopy pozostáva z jedenástich rokov školskej dochádzky. Žiaci začnú chodiť do školy vo veku 6 rokov a zvyčajne končia vo veku 17 rokov. Väčšina medzinárodných študentov navštevuje ročník 9, 10 alebo 11.  Umiestnenie v danom ročníku závidí od rozhodnutia riaditeľa školy.

 

 

Program A

ZOBRAZIŤ KURZ

KONTAKTUJTE NÁS, RADI VÁM PORADÍME PRI VÝBERE KURZU

ING. IVETA BETUŠOVÁ

RIADITEĽKA / MAJITEĽKA

+421 903 725 459

Spoločnosť D&D Team, s.r.o. tento rok oslávi 29. výročie svojho vzniku. Od začiatku svojej činnosti sa špecializuje na organizovanie stredoškolských, jazykových a poznávacích pobytov v zahraničí.

Dôležitou prioritou našej spoločnosti je individuálny prístup ku klientovi, malý priateľský kolektív a samozrejme kvalitne ponúkané služby. Budeme veľmi radi, keď sa dáte presvedčiť a využijete naše služby. S maximálnym úsilím sa postaráme o Vašu spokojnosť.

S úctou

Ing. Iveta Betušová a kolektív D&D Team

Mgr. Slávka Barlíková

Stredné školy / Jazykové pobyty

+421 907 725 459

Mgr. Vanda Hudáková

Stredné školy

+421 948 725 459

Mgr. Linda Opremčáková

Aktuálne na MD 🙂

Ing. Blanka Šipkovská

Ekonomické oddelenie a fakturácia

D&D Team

D&D Team, s.r.o
Pod Rovnicami 37
841 04 Bratislava
+421 2 6542 4300

        

NAPÍŠTE NÁM