+421 903 725 458 ·   +421 2 6542 4300 ·   

ŠTÚDIUM NA STREDNÝCH ŠKOLÁCH

USA

USA - Program A - Štátne školy s ubytovaním v hosťovskej rodine bez možnosti výberu lokality

Program A – Štátne školy s ubytovaním v hosťovskej rodine bez možnosti výberu lokality – CIEE 

 

Školský systém v USA, sa od nášho trochu odlišuje. V USA nerozlišujú základnú a strednú školu, študent pokračuje vo svojom štúdiu na 10. až 12. stupni na “High School“. Štúdium podporuje americká vláda za podmienok nimi stanovených. Ich dodržovanie kontroluje vládna agentúra USIA (United States Information Agency) a asociácia CSIET (Council of Standards for International Educational Travel). Možnosť štúdia je poskytovaná formou výmeny študentov z rôznych krajín. Študenti sú na základe veku, prospechu a jazykovej úrovne zaraďovaní do tried.

Council Exchanges, nezisková partnerská organizácia v Spojených štátoch, s ktorou spolupracujeme pri vybavovaní vášho študijného programu High School v USA. Bola založená v roku 1947 s hlavným sídlom v Portlande. Má viac ako 30 spolupracujúcich organizácií po celom svete.

 

V prvý deň školy si môže študent zvoliť minimálne dva voliteľné predmety, história USA a angličtina sú povinné. Tí, ktorí budú umiestnení do maturitného ročníka na High School v USA a podarí sa im získať stredoškolský diplom, tzv. High School Diploma, majú možnosť po návrate domov požiadať o jeho schválenie a uznanie Ministerstvom školstva SR ako rovnocenného maturitného vysvedčenia. Mali by ste však počítať aj s možnosťou, že vedenie školy v USA vám nemusí získanie High School Diploma umožniť.

 

 

Štúdium na štátnych stredných školách (State High School)

Študovať na strednej škole v USA je pre mnohých skvelá príležitosť, preto ponúkame štúdium na strednej škole v USA v dĺžke akademického roka alebo jedného semestra. Štátne stredné školy predstavujú cenovo najvýhodnejšiu možnosť a sú umiestnené v bezpečných malých mestách alebo na okraji väčších miest. Ponúkajú kvalitné vzdelanie, špeciálne poznávacie aktivity, výborné možnosti na ich realizáciu, rôzne športy, študentské hnutia, kultúrne akcie atď. Je len na vás, ktorú z nepovinných aktivít si vyberiete.

Našich študentov tam berú ako bežných amerických študentov. Stravu a ubytovanie poskytujú dobrovoľné hosťovské rodiny, uniformy nie sú požadované.

 

Umiestnenie študentov a oblasť pobytu v USA

Študent nesmie mať pri nástupe do programu dokončených viac než 11 rokov školskej dochádzky. Pri podávaní prihlášky si môže účastník vybrať región za poplatok 1000,- USD, alebo štát za poplatok 1500,- USD (najneskôr do 31.1.2016). Celé územie Spojených štátov je rozdelené do 5-tich regiónov, pričom každý z nich zahrňuje niekoľko štátov. Nie je preto zaručené, že sa študent dostane do konkrétneho štátu.

Ostatní účastníci programu môžu byť umiestnení v ktorejkoľvek oblasti USA. Z hľadiska bezpečnosti náš partner preferuje umiestňovanie do malých mestečiek a na farmy.

 

Termín nástupu na High School Program

Termíny odletov určuje naša partnerská organizácia. Nástup na 10-mesačný študijný program je vždy v júli/auguste, na 5-mesačný program v júli/auguste alebo v januári nasledujúceho roka.

 

 

Ubytovanie – hosťovská rodina

Pri výbere rodiny zohráva veľmi dôležitú úlohu dôkladne vyplnený list adresovaný budúcej rodine, fotoalbum, charakteristika dieťaťa a tiež záľuby a doterajší spôsob života tu na Slovensku. Prioritou je však nájsť rodinu, ktorá vaše dieťa príjme ako ďalšieho člena rodiny a poskytne mu príjemný „náhradný domov“. Pobyt v hosťovskej rodine je ideálnou príležitosťou spoznať kultúru cudzej krajiny prirodzeným spôsobom. Ako člen rodiny sa študent zúčastňuje na každodennom rodinnom živote a rodinných aktivitách. Hostiteľské rodiny podliehajú dôslednému výberu a tiež musia spĺňať kritéria, ktoré rozhodujú, či je rodina spôsobilá zapojiť sa do programu alebo nie. Rodiny sú z radu dobrovoľníkov, sú to rodiny z rozličného sociálno-ekonomického prostredia strednej vrstvy a žijú väčšinou na predmestiach, alebo v malých mestách a na vidieku. Je to predovšetkým z bezpečnostných dôvodov. Vláda USA stanovila veľmi prísne kritéria, na základe ktorých môže byť rodina zaradená do programu. Rodina musí poskytnúť najmenej tri odporúčania dokazujúce jej dobrú povesť a bezúhonnosť. Veľká časť rodín je však stálym spolupracovníkom programu, ktoré majú veľmi dobré skúsenosti s hosťovaním zahraničných študentov. Pokúšame sa zosúladiť záujmy študentov so záujmami a životným štýlom rodiny, do úvahy sa berie napríklad vierovyznanie, šport alebo iné požiadavky.

Lokálny koordinátor

Lokálni koordinátori sú zamestnancami organizácie, s ktorými spolupracujeme a pôsobia ako zodpovedné osoby v danej lokalite. Organizácia má sieť koordinátorov po celej krajine. Sú sprostredkovateľmi pri riešení problémov medzi študentom, hosťovskou rodinou a sprostredkujúcou organizáciou. Koordinátor vám bude k dispozícii po celý rok a kedykoľvek sa na neho môžete s dôverou obrátiť.

Orientácia v New Yorku (program)

Každý prijatý študent sa musí zúčastniť orientačného mítingu. V rámci USA High School programu sa koná 3. dňový výlet v New Yorku. Zabezpečujú ho pracovníci zo strany partnera. Dva dni z tohto výletu sú určené na cestovanie (1. deň je príchod a 3. deň je odchod do hosťovskej rodiny) a ďalší deň je určený na orientačný program. Tu máte možnosť stretnúť sa s ostatnými študentmi, ktorí sa zúčastňujú študijného pobytu.

Študentov zaradia do malých skupín a zúčastňujú sa workshopov:

 • smútok za domovom
 • „kultúrny šok“
 • pravidlá a podmienky programu
 • informácie o strednej škole
 • život v hosťovskej rodine

 

Študenti tiež absolvujú prehliadku New Yorku a iné sociálne aktivity. Počas tejto orientácie študent dostane: zápisník, orientačné materiály, identifikačnú kartu študenta, informácie o poistení a kartičku poistenca, tričko od nášho partnera a vnútroštátnu letenku.

Program:

 1. deň: prílet do New Yorku, vyzdvihnutie na letisku pracovníkom nášho partnera a odvoz na miesto ubytovania
 1. deň: doobeda – workshopy na hore uvedené témy

poobede – výlet do New Yorku spojený s večerou

 1. deň: odlet do hosťovskej rodiny

Požiadavky:

 • vek 15 – 18,5 rokov (nesmie mať viac pri vstupe do USA)
 • dokončených maximálne 11 rokov školskej dochádzky
 • primerané jazykové schopnosti potrebné na zvládnutie štúdia na strednej škole a situácie v hosťovskej rodine. (jazykové schopnosti sú preverené osobným pohovorom v danom jazyku a písomným testom u nás v kancelárii)
 • priemerné študijné výsledky
 • osobné kvality – vyspelosť, flexibilita, čestnosť, zodpovednosť, otvorené myslenie, spoločenskosť, záujem o štúdium a spoznávanie iného jazyka a kultúry, vôľa spoznávať nových priateľov a zdielať každodenný život s hosťovskou rodinou
 • stotožnenie sa s  prihlásením sa do programu by nemalo byť rozhodnutie rodičov alebo učiteľa ale tvoje!

 

Vek: 15 – 18,5 rokov

Dĺžka pobytu

Prihláška

Cena

10 mesiacov

do 30.11.2017

6 900,-USD

10 mesiacov

predĺžené do

12.5.2017 !

7 100,-USD

5 mesiacov

do 12.5.2017

6 800,-USD

V cene programu je zahrnuté:

 • prípravné a informačné materiály
 • preverenie znalosti anglického jazyka (osobný pohovor, test)
 • strava a ubytovanie v hosťovskej rodine
 • asistencia lokálneho koordinátora
 • zápis a štúdium na vybranej High School v USA
 • pomoc pri príprave podkladových materiálov potrebných k vízam
 • orientačný meeting v New Yorku konajúci sa v auguste vrátane ubytovania v hoteli a stravy
 • prijatie na letisku zamestnancom nášho partnera
 • zdravotné a úrazové poistenie, ktoré vyžaduje vláda USA
 • 24-hodinová linka pomoci zo strany nášho partnera
 • orientačné stretnutie v Bratislave pred odletom pre rodičov a študentov
 • informačný balíček
 • písomné vyhodnotenie študenta, jeho študijných výsledkov počas školského roka
 • transfer z/na letisko v USA v prípade príletu na letisko Newark/New York
 • príručka pre študentov, identifikačná karta
 • certifikát o ukončení štúdia
 • 24 hodinová telefonická podpora zo strany D&D Team
 • transfer z hotela v New Yorku na vnútroštátny let do rodín
 • transfer z/do hosťovských rodín

  

 

V cene programu nie je zahrnuté:

 • otvorená obojsmerná letenka do New Yorku (cca 1 400,- USD v závislosti od leteckej spoločnosti)
 • transfer z/na letisko v USA v prípade príletu na letisko JFK/New York vo výške cca 85,- USD (môže sa zmeniť)
 • vnútroštátna letenka do miesta pobytu študenta z New Yorku (cca 200 – 500,- USD)
 • poplatok za vystavenie formulára DS-2019 vo výške 180,- USD, na základe ktorého budú účastníkovi programu udelené „Exchange Visitor Visa“ J-1 (poplatok sa môže zmeniť – určuje ho US Department of State)
 • poplatok za vystavenie dokladu o bezúhonnosti hosťovskej rodiny 80,- USD
 • poplatok, ktorý vyžaduje americká ambasáda za udelenie víz cca 140,-EUR (môže sa v priebehu roku zmeniť)
 • odporúčané vreckové minimálne 350,- USD mesačne
 • teplé obedy v školskej jedálni
 • poplatok za výber regiónu do 30.1.2017 (až po odsúhlasení zo strany CIEE): 1000,- USD
 • poplatok za výber štátu: 1500,- USD
 • príplatok za včasné umiestnenie (umiestnenie do 31.7.2017) je 2.000,-USD
 • príplatok za samostatnú izbu je 900,-USD
 • nenávratný manipulačný poplatok 100,-EUR
ONLINE PRIHLÁŠKA

ZÍSKAJTE BEZPLATNÚ PONUKU

shutterstock_95277667

Program A

Štátne školy bez možnosti výberu lokality

ZOBRAZIŤ KURZY
miami-beach

Program B

Štátne školy na Floride: Miami a Orlando

ZOBRAZIŤ KURZY
boston 1

Program C

Štátne a súkromné školy s možnosťou výberu lokality a školy

ZOBRAZIŤ KURZY

D&D Team

D&D Team, s.r.o
Pod Rovnicami 37
841 04 Bratislava
+421 2 6542 4300

        

NAPÍŠTE NÁM

captcha