Dobrý deň, vážená pani Ing. Iveta Betušová!

Chcem sa Vám a celému Vášmu tímu v D&D teame srdečne poďakovať za tak skvelé zorganizovaný pobyt, ktorý sme mohli opäť po niekoľkých rokoch absolvovať práve s Vami.

Ja som sa zúčastnila pobytu po niekoľkých rokoch a musím konštatovať, že napriek dlhšej prestávke sa nič z profesionality u Vás nezmenilo.

Bolo to presne tak, ako som si to pamätala.

Pri tomto pobyte však to bolo pre mňa z pohľadu tej zodpovednej vedúcej z pedagógov, ale aj tak som veľmi spokojná a budem mať len a len nádherné a nezabudnuteľné spomienky. Nielen na miesta, ktoré sme navštívili, ale hlavne na skvelú spoluprácu so sprievodkyňou Katkou a úžasnými šoférmi Levantem Kulikom a Pavlom Vrškom. Boli a vlastne sú neskutočné zohratý tím.

Aj moji noví kolegovia sú nadšení z pobytu. Bol to pre nich síce náročný pobyt , čo sa týka dozorovania, ale s tým sme počítali, no pre nich to boli nové miesta a nové skúsenosti, ktoré ostanú v ich pamäti veľmi dlho.

Práca, ktorú robíte, je nesmierne náročná, no veľmi potrebná pre naše deti, aby spoznávali nové miesta, nové možnosti a učili sa socializovať aj s ľuďmi, ktorí hovoria iným jazykom či majú iné kultúrne a národné zvyky.

ĎAKUJEM!!!!

Nech Vás Pán Boh požehnáva v profesijnom živote a aj v súkromnom.

S pozdravom

Mgr. Karolína Konopeusová,  Evanjelická základná škola v Bratislave

 

 

D&D Team

D&D Team, s.r.o
Pod Rovnicami 37
841 04 Bratislava
+421 2 6542 4300

        

NAPÍŠTE NÁM