+421 903 725 459 ·   +421 2 6542 4300 ·   

Štúdium na stredných školách

Milí rodičia,

to, že ste sa rozhodli poslať svojho syna alebo dcéru študovať do inej krajiny bolo pre Vás určite veľké rozhodnutie. Je to jedinečná možnosť a rozhodujúci moment v živote Vašeho dieťaťa a prvý krok na ceste k úspechu.

Chápeme, že si potrebujete byť absolútne istí, že cesta za úspechom bude bezproblémová. Preto sme tu, aby sme „zmiernili“ Vaše obavy a pomohli Vám pri výbere toho správneho typu pobytu pre Vaše dieťa.

Prostredníctvom našej spoločnosti môže Vaše dieťa študovať na kvalitných stredných školách v zahraničí, spoznať novú kultúru a krajinu, nájsť si nových priateľov na celý život, zblížiť sa s hosťovskou rodinou, zdokonaliť sa v cudzom jazyku a samozrejme ponúkame výhody žiť a študovať v miestnom prostredí štátnych a súkromných stredných škôl.

Pomôžeme Vám zvládnuť celý proces vybavovania pobytu a samozrejme budeme k dispozícii kedykoľvek nás budete potrebovať počas celého pobytu Vášho dieťaťa. Sme tu preto, aby sme rozptýlili Vaše pochybnosti, zaručili Vášmu dieťaťu nezabudnuteľné zážitky, pomohli uskutočniť jeho ambície a stať sa vďaka skúsenostiam zrelým a nezávislým mladým človekom.

S pozdravom

Ing. Iveta Betušová a kolektív D&D Teamu

Zabezpečiť medzinárodné porozumenie, pomôcť ľuďom zbaviť sa stereotypu v spoznávaní iných kultúr.

Pozdvihnúť uvedomenie si dôležitosti poznávania druhých kultúr a stimulovať záujem o jazyk a globálne vzdelávanie.

Ponúknuť študentom príležitosť učiť sa jazyk, spoznávať kultúru a krajinu z „prvej ruky“, zdokonaliť si komunikačné schopnosti.

Podporovať vzdelávanie v oblasti cudzích jazykov na školách, povzbudzovať študentov. Osobný prístup k jednotlivým účastníkom programov stimuluje záujem a poskytuje novú dimenziu v študovaní cudzieho jazyka a v objavovaní novej kultúry.

Poskytovať dobre formulované a riadené programy, ktoré poskytnú príležitosti pre mnoho študentov a rodín.

Zabezpečiť bohaté skúsenosti tak pre študentov, ako aj pre rodiny, organizovaním prípravy účastníkov, prepravy a dobre štruktúrovanej podpornej siete.

Lokálni koordinátori sú zamestnancami organizácie, s ktorými spolupracujeme a pôsobia ako zodpovedné osoby v danej lokalite. Organizácia má sieť koordinátorov po celej krajine. Spoločné pre všetkých je pracovať s mladými ľuďmi z iných krajín. Lokálny koordinátor je trénovaný na to, aby vedel poskytnúť študentovi odpovede na všetky jeho otázky. Je sprostredkovateľom pri riešení problémov medzi študentom, hosťovskou rodinou a sprostredkujúcou organizáciou.

Úlohou lokálneho koordinátora je:

 • Propagovať High school program mimo svojej oblasti pôsobenia
 • Získavať hosťovské rodiny
 • Viesť interview s hosťovskou rodinou
 • Pomôcť pri zaradení študentov do vhodnej rodiny
 • Robiť dohody so školami
 • Poskytnúť orientáciu hosťovskej rodine
 • Privítanie a stretnutie sa so študentom pri jeho príchode
 • Mesačne sa kontaktovať so študentom
 • Písať správy o každom študentovi
 • Poskytnúť radu alebo pomoc hosťovskej rodine
 • Poskytnúť radu alebo pomoc študentovi
 • Sprostredkovať poradu hosťovskej rodine
 • Byť nápomocný v prípade úrazu
 • Zorganizovať najmenej jeden lokálny program počas roka
 • Nájsť druhú, náhradnú rodinu v blízkosti školy, ktorú študent navštevuje, v prípade, že sa vyskytnú problémy

Ubytovanie v novej krajine je možné v internátoch (rezidenciách) ktoré sú súčasťou areálu školy, kde je ubytované množstvo zahraničných a domácich študentov alebo v hostiteľských rodinách.

Internáty (rezidencie) – umožňujú študentom prežívať každodenný život v spoločnosti ďalších miestnych študentov. Prostredie v ktorom je rezidencia je uzavreté so svojimi aktivitami ale aj pravidlami. V takomto prostedí si rýchlejšie nájdete priateľov, môžete sa venovať rôznym aktivitám a športom. Študenti sú väčšinou ubytovaní dvaja v jednej izbe. Miestnosť je vybavená nábytkom, stolom a stoličkami, posteľou, zrkadlom, toaletným stolíkom. Rezidencia je vybavená práčkou a sušičom na vlasy na mince a žehličkou. O čistotu izby sa stará študent so svojím spolubývajúcim, je to ich druhý domov a vedie ich to k samostatnosti a zodpovednosti. Samozrejme v rezidenciách sú aj opravári a personál, ktorý sa postará o ostatné veci.

 

Aké sú hosťovské rodiny?

 

Študenti sú najčastejšie ubytovaní v hosťovských rodinách. Pobyt v hosťovskej rodine je ideálnou príležitosťou spoznať kultúru cudzej krajiny prirodzeným spôsobom. Ako člen rodiny sa budete zúčastňovať na každodennom rodinnom živote a rodinných aktivitách. V niektorých programoch sú rodiny dobrovoľnícke, v iných sa za ubytovanie platí. Hostiteľské rodiny podliehajú dôslednému výberu a tiež musia spĺňať kritériá, ktoré rozhodujú, či je rodina spôsobilá zapojiť sa do programu alebo nie.

Hostiteľské rodiny sa musia podrobiť osobnému pohovoru s miestnym koordinátorom, ktorý navštívi ich dom, zisťuje, aký je životný štýl rodiny, či ubytovacie podmienky sú vyhovujúce, aké sú ich záujmy a dôvody a prečo chcú do svojho domu pozvať zahraničného študenta.

Lokálny koordinátor ich starostlivo vyberá a preveruje – domy musia byť čisté a komfortné, rodina by mala mať podobné záujmy a pomáhať študentovi pri dosahovaní úspechov v novom prostredí.

dobrovoľnícke hosťovské rodiny prijímajú študenta ako člena rodiny, nie ako hosťa. To, že sú dobrovoľnícke znamená, že si berú študentov k sebe bez nároku na peňažnú odmenu. Dôvodom je skutočnosť, že chcú prijať študenta zo zahraničia, aby mu umožnili spoznať krajinu a tiež preto, aby spoznali mladých ľudí z iných krajín a ich kultúru.

Predovšetkým ubytovajú zahraničných študentov kvôli tomu, aby sa dozvedeli viac o iných kultúrach, spoznali študentov iných krajín, ich zvyky a zmýšľanie, životné ciele. Rodiny chcú predstaviť svoju krajinu zahraničným študentom v čo najlepšom svetle, aby spoznali ich kultúru a životný štýl. Chcú dať študentom príležitosť žiť vo svojej krajine ukázať im krásy krajiny.

 Rodiny môžu byť z rozličného sociálno-ekonomického prostredia, rôznej vrstvy a žijú väčšinou na predmestiach, alebo v malých mestách a na vidieku. Je to predovšetkým z bezpečnostných dôvodov.

Všetky rodiny prechádzajú ústnym pohovorom s miestnym koordinátorom, ktorý každú rodinu osobne navštívi. Koordinátor zisťuje, či sú ubytovacie podmienky vyhovujúce, aký je životný štýl rodiny, záujmy a tiež dôvody prečo chcú prijať do svojho domu študenta.

 Veľká časť rodín je však stálym spolupracovníkom programu, ktorý majú veľmi dobré skúsenosti s hosťovaním zahraničných študentov.

V programoch je možné zabezpečiť aj tzv. priame umiestnenie do rodiny. To znamená, keď máte v zahraničí príbuzných alebo priateľov, ktorí sú ochotní Vaše dieťa hosťovať počas jeo štúdia. V tomto prípade si organizácia preverí, či rodina spĺňa všetky podmienky a kritéria. Jednou z nich je aj to, že rodina nemôže hovoriť rodným jazykom študenta.

Hosťovské rodiny veria, že prispievajú k vzájomnému priateľstvu krajín a porozumeniu, že prostredníctvom zahraničných študentov spoznávajú cudzie kultúry a prispievajú k svetovému mieru. Prevažná časť rodín si berie k sebe študentov preto, lebo sa oni sami alebo ich deti boli na študijnom pobyte v inej krajine, alebo žili v zahraničí.

Pokúšame sa zosúladiť záujmy študentov so záujmami a životným štýlom rodiny, do úvahy sa berie napríklad vierovyznanie, šport alebo iné požiadavky. Ak by ste chceli byť umiestnení v nejakej konkrétnej geografickej časti pokúsime sa vám v každom prípade vyhovieť, no nie vždy je to možné. V prípade, že si vyberiete súkromnú školu, vtedy je možný aj výber lokality a ubytovania, buď v rezidencii alebo v rodine situovanej blízko školy.

 

Výmena rodiny

Výmena rodiny nastáva v prípade, ak vzniknú problémy medzi rodinou a študentom. Môžu nastať situácia keď rodina aj napriek prísnemu výberu v určitých veciach nespĺňa požadované kritéria. V tom prípade koordinátor buď pre študenta nájde inú rodinu, ale ak nie je žiadna k dispozícii tak si študenta na prechodnú dobu berie koordinátor k sebe.

Všetky náklady spojené s dopravou študenta na iné miesto hradí organizácia. Ak zmena bola spôsobená nevhodným správaním študenta, všetky náklady znáša rodič dieťaťa.

 • vek 14 – 19 rokov (v závislosti od krajiny)
 • primerané jazykové schopnosti potrebné na zvládnutie štúdia na strednej škole . Jazykové schopnosti sú preverené osobným pohovorom v danom jazyku a písomným testom 
 • dobré študijné výsledky
 • osobné kvality – vyspelosť, flexibilita, čestnosť, zodpovednosť, otvorené myslenie, spoločenskosť, záujem o štúdium a spoznávanie iného jazyka a kultúry, vôľa spoznávať nových priateľov a zdieľať každodenný život s hosťovskou rodinou
 • stotožnenie sa s rozhodnutím prihlásiť sa do programu. Nemalo by to byť len rozhodnutie rodičov.

PONUKA KRAJÍN

Veľká Británia

PREZRIEŤ

Austrália

PREZRIEŤ

Nový Zéland

PREZRIEŤ

Nemecko

PREZRIEŤ

Rakúsko

PREZRIEŤ

Švajčiarsko

PREZRIEŤ

Francúzsko

PREZRIEŤ

Švédsko

PREZRIEŤ

Dánsko

PREZRIEŤ

Holandsko

PREZRIEŤ

Fínsko

PREZRIEŤ

Španielsko

PREZRIEŤ

Nórsko

PREZRIEŤ

Taliansko

PREZRIEŤ

Brazília

PREZRIEŤ

Kostarika

PREZRIEŤ

Japonsko

PREZRIEŤ

KONTAKTUJTE NÁS, RADI VÁM PORADÍME PRI VÝBERE KURZU

ING. IVETA BETUŠOVÁ

RIADITEĽKA

+421 903 725 459

Spoločnosť D&D Team, s.r.o. tento rok oslávi 25. výročie svojho vzniku. Od začiatku svojej činnosti sa špecializuje na organizovanie stredoškolských, jazykových a poznávacích pobytov v zahraničí.

Dôležitou prioritou našej spoločnosti je individuálny prístup ku klientovi, malý priateľský kolektív a samozrejme kvalitne ponúkané služby. Budeme veľmi radi, keď sa dáte presvedčiť a využijete naše služby. S maximálnym úsilím sa postaráme o Vašu spokojnosť.

S úctou

Ing. Iveta Betušová a kolektív D&D Team

Mgr. Slávka Barlíková

Stredné školy v USA, UK a Írsku

+421 907 725 459

Mgr. Mária Šprtová

Jazykové pobyty pre deti, mládež a dospelých

Mgr. Linda Opremčáková

Aktuálne na MD 🙂

Ing. Blanka Šipkovská

Ekonomické oddelenie a fakturácia

D&D Team

D&D Team, s.r.o
Pod Rovnicami 37
841 04 Bratislava
+421 2 6542 4300

        

NAPÍŠTE NÁM