ŠTÚDIUM NA STREDNÝCH ŠKOLÁCH V ZAHRANIČÍ

ČILE

Čile

Čile leží na západnom pobreží Južnej Ameriky, južne od Peru, západne od Bolívie a Argentíny. K Čile patrí Veľkonočný ostrov, súostrovie Juan Fernandez a čilské antarktické územie. Väčšia časť krajiny leží južne od obratníka Kozorožca. Hlavným mestom krajiny je Santiago de Chile. Úradným jazykom je španielčina. 

Čile je nezvyčajne úzka a dlhá krajina, ktorá lemuje mimoriadne členité pobrežie Južnej Ameriky (južná časť krajiny leží na tisícoch ostrovčekov). Z dôvodu dĺžky krajiny až 4300 km prechádza krajina rôznymi pásmami a tým všade dostáva iný charakter. Z východnej strany krajinu lemujú Andy, nazývané aj Kordiliéry.

Historicky je Čile zviazaná s Inkami, ktorí tu panovali koncom 15. storočia. Od 16. storočia sa nadvlády ujali Španieli a koncom storočia spadalo Čile pod Peru. Čile vyhlásila nezávislosť v roku 1810. Aj napriek počiatočnej demokratizácii zažila republika v 70. a 80. rokoch 20. storočia obdobie výraznej občianskej neslobody.

Táto krajina má niekoľko rôznych podnebí. Aj počasie je tu závislé od konkrétneho miesta. Napríklad sever je pod vplyvom tropického, ale mimoriadne suchého podnebia. Stredná časť krajiny má už subtropické až mierne podnebie s výdatnejšími zrážkami, no a juh krajiny je silne poznačený subarktickým podnebím, ktoré už nie je také príjemné ako v ostatných častiach krajiny. Podnebie je na severe horúce a suché, na ďalekom juhu veľmi chladné. Centrálna oblasť sa vyznačuje miernou klímou podobnou oblastiam v okolí stredozemného mora s obdobiami sucha (máj – august).

Stredoškolský program

Zahraničným študentom sa páči juhoamerický duch čílskej kultúry. Európsky vplyv zanechal jasnú stopu v umení, architektúre a hudbe. Vďaka osobitnej geografii krajiny zažijú študenti rôzne typy podnebia a krajiny. Budú umiestnení na súkromných stredných školách a ubytovaní v hosťovských rodinách dobrovoľníkov.

Školy a školský systém

Školský rok začína na konci februára a trvá do polovice decembra. Veľkosť priemernej súkromnej školy sa pohybuje v rozmedzí 400 až 1 200 študentov; školy zahŕňajú všetky ročníky, od 1. až po 12. Dochádzanie do školy je väčšinou miestnou hromadnou dopravou, niekedy peši alebo autom s rodičmi. Študenti zvyknú chodiť do tej istej školy ako súrodenci, niekedy dokonca do toho istého ročníka.

Základné vzdelanie je povinné, trvá 8 rokov a rozdeľuje sa do dvoch cyklov po 4 roky. Stredoškolské vzdelanie (Educación Media) trvá 4 roky. Každý rok majú 13 – 15 predmetov, napr.: španielčina, matematika, ekonomika, angličtina, biológia, fyzika, chémia, občianska náuka, filozofia, šport, algebra atď. Študenti si môžu vybrať vzdelanie v humanitnom smere (Liceos), kde sa pripravujú na vyššie vzdelávanie, alebo v technickom smere, ktorá ponúka 2 roky všeobecný kurz a 2 roky sú zamerané na špecializáciu s možnosťou výberu z 5 odvetví: hospodárstvo, technika, poľnohospodárstvo, obchod a námorníctvo. Študenti, ktorí úspešne skončia stredoškolské vzdelanie dostanú diplomy, tzv. Licencia de Educación Media alebo titul Téchnico de Nivel Medio.

Prvé dva ročníky SŠ (9. a 10.) majú všade rovnaké osnovy. Od 11. ročníka sa môže študent špecializovať viac na prírodné vedy alebo humanitne. Väčšinou sú v prvých dvoch ročníkoch strednej školy povinné jazyky, matematika, prírodné vedy, dejepis, geografia, náuka o spoločnosti, angličtina, telesná výchova, výtvarná výchova či hudba, technika a potom filozofia a psychológia v posledných dvoch ročníkoch.

KONTAKTUJTE NÁS, RADI VÁM PORADÍME PRI VÝBERE KURZU

ING. IVETA BETUŠOVÁ

RIADITEĽKA / MAJITEĽKA

+421 903 725 459

Spoločnosť D&D Team, s.r.o. tento rok oslávi 29. výročie svojho vzniku. Od začiatku svojej činnosti sa špecializuje na organizovanie stredoškolských, jazykových a poznávacích pobytov v zahraničí.

Dôležitou prioritou našej spoločnosti je individuálny prístup ku klientovi, malý priateľský kolektív a samozrejme kvalitne ponúkané služby. Budeme veľmi radi, keď sa dáte presvedčiť a využijete naše služby. S maximálnym úsilím sa postaráme o Vašu spokojnosť.

S úctou

Ing. Iveta Betušová a kolektív D&D Team

Mgr. Slávka Barlíková

Stredné školy / Jazykové pobyty

+421 907 725 459

Mgr. Vanda Hudáková

Stredné školy

+421 911 725 459

Mgr. Veronika Lehotská

Skupinové pobyty pre školy

+421 940 604 599

Ing. Janka Krnáčová

Ekonomické oddelenie

+421 2 6542 4300

Mgr. Linda Opremčáková

Stredné školy v Kanade / aktuálne na MD

Bailey

Recepčný / Zvonček

D&D Team

D&D Team, s.r.o
Pod Rovnicami 37
841 04 Bratislava
+421 2 6542 4300

        

NAPÍŠTE NÁM