JAZYKOVÉ KURZY PRE DETI A MLÁDEŽ

Celoročné jazykové pobyty pre juniorov

Celoročné jazykové pobyty pre juniorov

POBYTY POČAS CELÉHO ROKA

Tento typ jazykových pobytov v zahraničí určených pre deti a mládež sa teší v posledných rokoch veľkej popularite. Zvlášť od vstupu Slovenska do EÚ si rodičia každým dňom viac uvedomujú, že znalosť cudzieho jazyka sa stáva nevyhnutnosťou a dobrou investíciou do budúcnosti dieťaťa. Jazykové programy spájajú výučbu jazyka tej ktorej krajiny s možnosťou jeho praktického využívania pri poobedňajších aktivitách a výletoch v medzinárodných kolektívoch. Naši mladí študenti oceňujú predovšetkým bohatý sprievodný program, ktorí zahŕňa aj návštevu známych miest a pamiatok danej krajiny. Majú tak jedinečnú príležitosť spoznať novú kultúru, získať veľa nových kamarátov z celého sveta, prekonať prirodzenú bariéru v komunikácii a získať väčšie sebavedomie, flexibilitu do ďalšieho študijného a profesného života. Výhodou celoročných pobytov je možnosť využiť túto príležitosť počas školského voľna aj mimo leta. Študenti tak môžu prežiť napríklad jesenné či jarné prázdniny v zahraničí a zdokonaliť sa v znalosti jazyka.

Ubytovanie v rodine alebo v rezidencii?

 

Hostiteľské rodiny – sú určené pre deti a mládež, ktoré uprednostňujú príjemné rodinné prostredie a sú schopné ochotne sa prispôsobiť novým zvykom a inému štýlu života. Pobyt v rodine umožňuje študentom spoznať inú kultúru, spôsob života a používať cudzí jazyk aj mimo školy. Je vhodný pre starších študentov, ktorí zvládnu cestu do školy a späť po poobedňajších aktivitách. Študenti sú začleňovaní do rodín s prihliadnutím na vek, potreby a požiadavky. Vaše dieťa môže byť ubytované s inou národnosťou alebo so študentom zo Slovenka. Ubytovanie v hosťovských rodinách je cenovo výhodnejšie.

Všetky hosťovské rodiny sú vyberané našimi partnerskými školami a musia spĺňať určité kritéria. Sú pravidelne kontrolované. Môžu to byť rodiny s deťmi, alebo rodiny, ktoré majú odrastené deti, prípadne osamelé osoby, ktoré majú mnohokrát viac času na komunikáciu so študentmi.

 

Študentské rezidencie a internáty – sú dvojakého typu . Máme v ponuke ubytovanie v rezidenciách , ktoré sú súčasťou školy. Sú to väčšinou školy na veľmi vysokej úrovni vybavené plavárňami, športovými areálmi, počítačovými centrami. Tento typ ubytovania a štúdia je populárny medzi mladšími študentmi, lebo sú celý deň spolu s ostatnými študentmi aj vo večerných hodinách a tak lepšie znášajú prípadný smútok za domovom. V rezidenciách je 24-hodinová starostlivosť .

Ak je rezidencia mimo školy, je nutné dochádzať do školy a je väčšia nezávislosť a voľnosť. Mnohé školy tento typ ubytovania zabezpečujú len pre mládež staršiu ako 16 rokov.

 

Každý typ ubytovania má svoje výhody aj nevýhody. Sme tu preto, aby sme Vám podľa Vašich požiadaviek pomohli vybrať pre Vaše dieťa to najlepšie.

Ako prebieha výučba?

Začína v deň nástupu vstupnými testmi na základe ktorých sú študenti rozdelení do skupín podľa úrovne znalosti jazyka. V priebehu pobytu pri zlepšení je možné operatívne preloženie študenta do vyššej skupiny, alebo naopak do slabšej, ak je to nutné. Výučba je vedená kvalifikovanými učiteľmi, ktorí majú skúsenosti vytvoriť v triede príjemnú atmosféru, nadchnúť študentov a tým eliminovať pocit, že sú v škole i počas prázdnin. Bežné je 20 hodín týždenne, ale je možný aj intenzívnejší kurz. Pre malé deti – začiatočníkov – kurz prebieha veľmi zaujímavou formou – viac menej formou hry.

PONUKA KRAJÍN

Veľká Británia

PREZRIEŤ

Nemecko

PREZRIEŤ

Francúzsko

PREZRIEŤ

KONTAKTUJTE NÁS, RADI VÁM PORADÍME PRI VÝBERE KURZU

ING. IVETA BETUŠOVÁ

RIADITEĽKA / MAJITEĽKA

+421 903 725 459

Spoločnosť D&D Team, s.r.o. tento rok oslávi 29. výročie svojho vzniku. Od začiatku svojej činnosti sa špecializuje na organizovanie stredoškolských, jazykových a poznávacích pobytov v zahraničí.

Dôležitou prioritou našej spoločnosti je individuálny prístup ku klientovi, malý priateľský kolektív a samozrejme kvalitne ponúkané služby. Budeme veľmi radi, keď sa dáte presvedčiť a využijete naše služby. S maximálnym úsilím sa postaráme o Vašu spokojnosť.

S úctou

Ing. Iveta Betušová a kolektív D&D Team

Mgr. Slávka Barlíková

Stredné školy / Jazykové pobyty

+421 907 725 459

Mgr. Vanda Hudáková

Stredné školy

+421 911 725 459

Mgr. Veronika Lehotská

Skupinové pobyty pre školy

+421 940 604 599

Ing. Janka Krnáčová

Ekonomické oddelenie

+421 2 6542 4300

Mgr. Linda Opremčáková

Stredné školy v Kanade / aktuálne na MD

Bailey

Recepčný / Zvonček

D&D Team

D&D Team, s.r.o
Pod Rovnicami 37
841 04 Bratislava
+421 2 6542 4300

        

NAPÍŠTE NÁM