ŠTÚDIUM NA STREDNÝCH ŠKOLÁCH V ZAHRANIČÍ

Írsko

Írsko

Írsko je krajinou zelených lesov, nízkych pohorí, pasienkov a lúk, vďaka čomu si vyslúžilo pomenovanie Smaragdový ostrov. Má množstvo pohorí, ktoré však výškou nepresahujú tie slovenské. Írsko nemá práve najkrajšiu klímu. Počasie v tejto krajine je síce po celý rok pomerne stále, väčšinou je však pekne nepríjemné. Vlhká írska klíma má aj pozitívny efekt, Írsko je zelený ostrov. Toto si všimnete už pred pristátím na ostrove. Je vlhké, daždivé s chladnými zimami a miernymi letami. Predstava o chudobnom a zaostalom Írsku je minulosťou. Jeho ekonomika je jednou z najdynamickejších na svete a v krajine pracuje množstvo ľudí zo zahraničia. Ide o tretí najväčší ostrov Európy a dvadsiaty najväčší ostrov sveta.

 

Školský systém
Írsko má dlhú a významnú tradíciu vo vzdelávaní, v ktorej úspešne pokračuje dodnes.  Nedávne štúdie ukázali, že veľkosť tried je relatívne malá a v priemere  na jedného učiteľa pripadá 17 študentov. Až 90 % absolventov stredných škôl pokračuje vo vzdelávaní na 3. stupni. Írska vláda investuje do internacionalizácie vzdelávania, a tak sa Írsko stáva obľúbenou destináciou zahraničných študentov.
Školský rok v Írsku trvá 10 mesiacov, od septembra do júna a delí sa na 3 trimestre:

Jesenný: september – december
Jarný:     január – marec/ apríl
Letný:     marec/ apríl – jún

Vek od 6-14 rokov
Základné vzdelanie (primary education)
Zákonný vek na prijatie do prvého stupňa je 6 rokov, ale mnohé deti nastupujú do školy už  od veku 4 rokov. Prvý stupeň trvá 8 rokov a tieto školy nie sú štátne.
Súčasné učebné osnovy v základných školách vstúpili do platnosti v roku 1971 a sú orientované viac na samotné dieťa ako na preberanú látku. Tieto osnovy sú viac flexibilné na vytváranie časového rozvrhu a výukových metód. Takmer vo všetkých základných školách, až na niektoré výnimky sa vyučuje výlučne v angličtine. Hlavnými predmetmi sú: angličtina, írsky jazyk, matematika, spoločenské a ekologické náuky, umenie a remeslá, hudba, telesná výchova a náboženstvo. Základná dochádzka nie je ukončená žiadnymi skúškami.

 

 

Vek od 14 – 18 rokov
Stredné vzdelanie (secondary education)
V Írsku je zhruba 800 stredných škôl, z toho asi 80 sú internátne školy. Všetky školy sa riadia učebnými osnovami a sylabami stanovenými Ministerstvom školstva a skúšky sú zostavené centrálne a známkované  priamo na ministerstve. Niektoré školy  navyše ponúkajú prípravu na medzinárodnú maturitu a britských  A levels. Ročníky 5 a 6 sú prípravné ročníky na maturitnú skúšku – Leaving Certificate.
Hlavnými predmetmi sú: angličtina, írsky jazyk, matematika, spoločenské, ekologické a prírodné vedy, umenie (maliarstvo, sochárstvo, dizajn, hudba, divadlo…), telesná výchova a spoločenské, osobné a zdravotnícke vzdelanie.
Stredné školy v Írsku sa delia na 3 základné typy, ktoré sa líšia hlavne úrovňou spravovania a finančných zdrojov.

 

  • Stredné školy – tieto školy sú väčšinou v súkromnom alebo štátnom vlastníctve a sú bohato dotované štátom a až na pár výnimiek nevyberajú od študentov žiadne školné.
  • Obecné/všeobecné stredné školy  – sú to komplexné školy zahrňujúce akademickú a technickú výučbu. Sú plne financované štátom a riadené radami regionálnej správy.
  • Odborné stredné školy – tieto školy sú vlastnené štátom a sú spravované regionálnymi výbormi pre vzdelanie. Tento typ škôl je zameraný na technické a odborné vzdelanie, avšak v posledných rokoch sa ich spektrum predmetov značne rozšírilo. Tieto školy sú porovnateľné s vyššími odbornými školami na Slovensku. Majú veľmi podobný ráz a charakter.

 

Vek od 18 rokov
 Vysokoškolské vzdelanie (higher education)
Na prijatie na štúdium na vysokej škole treba mať ukončenú stredoškolskú dochádzku maturitnou skúškou. Skoro všetky vysoké školy sú dotované štátom, sú však autonomné,  s vlastnou správou. Vyvinulo sa však aj mnoho nezávislých súkromných škôl, ktoré poskytujú viac obchodne orientovaných študijných odborov. Poskytujú odbornú kvalifikáciu a v niektorých prípadoch aj platný diplom a akademický titul.

Univerzity –  ponúkajú študijné programy na úrovni bakalárskeho, magisterského alebo doktorandského štúdia či už v humanitnej, vedeckej, technickej sociálnej alebo lekárskej sfére. Univerzity ponúkajú aj predgraduálne a postgraduálne diplomy a všetky majú možnosť externého štúdia.

Bakalársky titul – je udeľovaný na konci 3. alebo 4. ročníka
Magisterský titul – sa udeľuje na základe práce v kurzoch a výskumnej činnosti
Doktorantský titul – sa udeľuje na základe výskumnej práce
Príklady univerzít v Írsku:

  • University College Cork – Naional University of Ireland (NUI), Cork
  • University College Dublin – National University of Ireland, Dublin
  • The University of Limerick
  • Dublin City University

Program A

Štátne školy bez možnosti výberu regiónu

ZOBRAZIŤ KURZ

Program A1

Štátne školy s možnosťou výberu regiónu

ZOBRAZIŤ KURZ

Program A2

Štátne školy s možnosťou výberu z 3 škôl

ZOBRAZIŤ KURZ

Program B

Štátne školy s možnosťou výberu konkrétnej školy

ZOBRAZIŤ KURZ

Program C

Štátne školy bez možnosti výberu školy

ZOBRAZIŤ KURZ

Program D

Súkromné školy s možnosťou výberu z 3 lokalít - Cavan, Monaghan, Cork

ZOBRAZIŤ KURZ

Program E

Súkromné školy

ZOBRAZIŤ KURZ

KONTAKTUJTE NÁS, RADI VÁM PORADÍME PRI VÝBERE KURZU

ING. IVETA BETUŠOVÁ

RIADITEĽKA / MAJITEĽKA

+421 903 725 459

Spoločnosť D&D Team, s.r.o. tento rok oslávi 29. výročie svojho vzniku. Od začiatku svojej činnosti sa špecializuje na organizovanie stredoškolských, jazykových a poznávacích pobytov v zahraničí.

Dôležitou prioritou našej spoločnosti je individuálny prístup ku klientovi, malý priateľský kolektív a samozrejme kvalitne ponúkané služby. Budeme veľmi radi, keď sa dáte presvedčiť a využijete naše služby. S maximálnym úsilím sa postaráme o Vašu spokojnosť.

S úctou

Ing. Iveta Betušová a kolektív D&D Team

Mgr. Slávka Barlíková

Stredné školy / Jazykové pobyty

+421 907 725 459

Mgr. Vanda Hudáková

Stredné školy

+421 911 725 459

Mgr. Veronika Lehotská

Skupinové pobyty pre školy

+421 940 604 599

Ing. Janka Krnáčová

Ekonomické oddelenie

+421 2 6542 4300

Mgr. Linda Opremčáková

Stredné školy v Kanade / aktuálne na MD

Bailey

Recepčný / Zvonček

D&D Team

D&D Team, s.r.o
Pod Rovnicami 37
841 04 Bratislava
+421 2 6542 4300

        

NAPÍŠTE NÁM