ŠTÚDIUM NA STREDNÝCH ŠKOLÁCH V ZAHRANIČÍ

MEXIKO

Mexiko

Mexiko, celým názvom Spojené štáty mexické, býva radené buď k Severnej Amerike alebo Strednej Amerike. Mexiko na severe hraničí s USA a na juhu s Guatemalou a Belize. K Mexiku patrí taktiež niekoľko ostrovov ležiacich na západe v Tichom oceáne, a na východe okolo pobrežia v Mexickom zálive, alebo Karibskom mori.

Mexické územie sa z najväčšej časti prikláňa k severoamerickej kordillerskej sústave. Tá na ňom vytvára rozsiahlu vysočinu, ktorá sa zdvíha postupne k juhu. Mexická vysočina je pri oboch oceánoch ohraničená horskými pásmami a jej najdôležitejšou časťou sú dve kotliny, v ktorých je veľká koncentrácia obyvateľstva – Mexické údolie a Tolucké údolie. Obe sú veľmi úrodné. Mexiko leží v subtropickom páse. Krajina sa delí na štyri výškové podnebné pásma s priemernou ročnou teplotou od 17° do 23°.

V predkolumbovskom období sa na území dnešného stredného a južného Mexika rozvíjali mezoamerické civilizácie. Po príchode Európanov do „Nového sveta“ dobyli Španieli Aztécku ríšu a založili kolóniu Nové Španielsko s hlavným mestom Ciudad de México, na mieste hlavného aztéckeho mesta Tenochtitlan. V prvej tretine 19. storočia Mexiko získalo nezávislosť od Španielska. Zakladateľom moderného mexického štátu je Benito Juárez, prvý prezident indiánskeho pôvodu v Amerike. Vďaka objavu ropy v Mexickom zálive je životná úroveň v krajine relatívne vyššia, než v ostatných latinskoamerických krajinách. Hlavné mesto Ciudad de México bolo v roku 2010 domovom pre viac ako 20 miliónov ľudí.

V Mexiku je úradným jazykom španielčina, avšak rozoznávajú až 68 miestnych nárečí a jazykov. Mexiko sa riadi severoamerickým centrálnym časom a naprieč územím zaberá až štyri časové pásma. Územie v okolí Mexiko City aj Yukatánsky polostrov majú o sedem hodín menej ako Slovensko. Platidlom je mexické peso, pričom 1 euro je približne 23 peso.   

Zahraničným študentom so záujmom o španielčinu odporúčame možnosť štúdia v Južnej Amerike, najmä v Mexiku. Dozvedia sa viac o tritisícročnej histórii, z ktorej vzišiel tento národ. Rozpoznajú kultúrne vplyvy, ktoré zanechali domorodí obyvatelia a napokon Španieli. Počas svojho pobytu budú ubytovaní v hosťovských rodinách, ktoré sa tešia na to, že im ukážu svoj spôsob života. Študenti sa zapoja do štúdia na škole, získajú nezabudnuteľné zážitky a celoživotných priateľov z Mexika.

Štúdium prebieha v prípravnej (tj. strednej) škole v Mexico City alebo v jeho okolí. Vopred nevieme zaručiť, v akej štvrti mesta bude študent umiestnený. Školy sú súkromné.

 

Školský systém

 

Mexický školský systém sa delí na školy “pre-escolar”, “primaria”, “secundaria” a “preparatoria”. Zahraniční študenti chodia na školy „preparatoria“, ktoré tradične trvajú 3 roky a sú rozdelené na šesť semestrov. Prvý semester sa riadi všade rovnakými osnovami, ďalšie semestre umožňujú špecializáciu určitým smerom, buď na prírodné vedy (elektrika, chémia, biológia), alebo na humanitné vedy (obchod, filozofia, právo atď.). Študent si musí zvoliť jeden zo štyroch odborov: matematika – fyzika, chémia – biológia, ekonomika – administratíva alebo humanitné vedy.

Školský rok vyzerá takto (zaradenie – dochádzka – vek):

  • PRE-ESCOLAR (materská škola) – 3 roky – 3 až 5 rokov
  • PRIMARIA (prvý stupeň základnej školy) – 6 rokov – 6 až 11 rokov
  • SECUNDARIA (nižšia stredná škola) – 3 roky – 12 až 15 rokov
  • PREPARATORIA (vyššia stredná škola) – 3 roky – 16 až 18 rokov
  • UNIVERSIDAD (univerzita) – 4 až 6 rokov – 19 až 24 rokov
  • MAESTRIA (magisterské štúdium) – 3 roky – 23 až x rokov

 

Mexickí študenti strávia denne v škole 4 až 6 hodín. Vyučovanie na stredných školách trvá v pracovné dni zvyčajne od 8:00 do 14:30. Študenti zostávajú v jednej triede, zatiaľ čo učitelia sa striedajú. Predmety sú vyučované v španielčine. Patrí k nim matematika, biológia, dejepis, španielsky jazyk a literatúra, telesná výchova, umenie, hudba, francúzština a taliančina. Všetky školy ponúkajú angličtinu, niektoré aj francúzštinu.

Školské pomôcky si študenti kupujú sami. Hodnotiaca stupnica študijných výsledkov je v Mexiku od 1 po 10, pričom 10 znamená výborný a 5 až 1 nedostatočný. Študenti sú testovaní päťkrát do roka v každom ročníku. Testy musia spĺňať celoštátne osnovy, no školy si ich pripravujú samé. Študenti, ktorí získajú hodnotenie horšie ako 6, prepadnú a musia opakovať ročník.

Prázdniny v Mexiku sú od Júna do Augusta, 2 týždne v decembri a 1-2 týždne na Veľkú noc.

Program Classic

ZOBRAZIŤ KURZ

KONTAKTUJTE NÁS, RADI VÁM PORADÍME PRI VÝBERE KURZU

ING. IVETA BETUŠOVÁ

RIADITEĽKA / MAJITEĽKA

+421 903 725 459

Spoločnosť D&D Team, s.r.o. tento rok oslávi 29. výročie svojho vzniku. Od začiatku svojej činnosti sa špecializuje na organizovanie stredoškolských, jazykových a poznávacích pobytov v zahraničí.

Dôležitou prioritou našej spoločnosti je individuálny prístup ku klientovi, malý priateľský kolektív a samozrejme kvalitne ponúkané služby. Budeme veľmi radi, keď sa dáte presvedčiť a využijete naše služby. S maximálnym úsilím sa postaráme o Vašu spokojnosť.

S úctou

Ing. Iveta Betušová a kolektív D&D Team

Mgr. Slávka Barlíková

Stredné školy / Jazykové pobyty

+421 907 725 459

Mgr. Vanda Hudáková

Stredné školy

+421 911 725 459

Mgr. Veronika Lehotská

Skupinové pobyty pre školy

+421 940 604 599

Ing. Janka Krnáčová

Ekonomické oddelenie

+421 2 6542 4300

Mgr. Linda Opremčáková

Stredné školy v Kanade / aktuálne na MD

Bailey

Recepčný / Zvonček

D&D Team

D&D Team, s.r.o
Pod Rovnicami 37
841 04 Bratislava
+421 2 6542 4300

        

NAPÍŠTE NÁM