+421 903 725 459 ·   +421 2 6542 4300 ·   

ŠTÚDIUM NA STREDNÝCH ŠKOLÁCH V ZAHRANIČÍ

Veľká Británia

Veľká Británia

Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska do roku 2000 po slovensky oficiálne v krátkom tvare nazývané Veľká Británia (po ang. Great Britain), je ostrovný štát v západnej Európe na Britských ostrovoch a niekoľkých menších ostrovoch.

Spojené kráľovstvo zaujíma väčšinu rozlohy Britských ostrovov, skupiny ostrovov ležiacich severozápadne od pobrežia Európy. Okrem dvoch hlavných ostrovov, Veľkej Británie a Írska, je tu niekoľko menších ostrovov. Premenlivé, ale mierne podnebie Britských ostrovov je ovplyvňované Atlantickým oceánom. Západné pobrežie má vysoké zrážky vďaka vetrom vanúcim od oceánu, východné pobrežie je však suchšie. Najvyššia hora Spojeného kráľovstva je Ben Nevis (1 344 m n. m.).

 

Školský systém 

Systém vzdelávania vo Veľkej Británii nie je jednotný, škótsky vzdelávací systém sa odlišuje od ostatných častí krajiny.

  1. Predškolská výchova – vzťahuje sa na 3 – 4 ročné deti, z ktorých 53 % navštevuje materské školy (nursery).
  1. Základné školstvo (primary education)

– základné školy sú šesťročné (pre deti vo veku 5 – 11 rokov) a delia sa na dva stupne:

Infant stage – trvá 2 roky a je určený pre deti vo veku 5 až 7 rokov,
Junior stage – trvá 4 roky.

 

  1. Stredné školstvo (secondary education)

V zásade existuje iba jeden typ strednej školy – comprehensive school, ktorú v Anglicku navštevuje 85 % a v Škótsku 100 % žiakov. Vo veku 16 rokov, žiaci vykonajú záverečnú skúšku a získajú osvedčenie GCSE (General Certificate of Secondary Education). Pre prijatie na vysokú školu je však potrebné zložiť maturitnú skúšku – A level (A = advanced – pokročilý), ktorá sa vykonáva z troch až piatich (väčšinou však maximálne štyroch) vyučovacích predmetov. Aby žiak zložil túto maturitnú skúšku, je potrebné, aby navštevoval strednú školu ešte  2 roky (A levels).

Základné a stredné vzdelanie je bezplatné (v Škótsku aj vysokoškolské). Existujú aj špeciálne školy pre telesne a duševne handicapovaných. Je však trend začleňovať tieto deti do normálnych škôl, kde sú pre ne vytvorené vhodné podmienky ako bezbariérové priestory a pod.

Na území celej Veľkej Británie si na stredných školách vo vyšších ročníkoch (od 16 rokov) môže študent vybrať iba 4 predmety.

 

  1. Terciárna sféra vzdelávania – delí sa na 2 prúdy:

– ďalšie vzdelávanie (further education) – školy  (colleges) pre ďalšie vzdelávanie robia prípravu na povolanie a v porovnaní so Slovenskom by sem patrili naše SOU, SOŠ i pomaturitné štúdium. Spravidla sa tu už nevyučujú všeobecnovzdelávacie predmety. Štúdium na nich trvá od niekoľkých mesiacov po 4 až 5 rokov.

 

  • Vysokoškolské vzdelávanie (higher education) – predgraduálne štúdium trvá obyčajne 4 roky (výnimkou je štúdium medicíny) a ukončuje sa získaním titulu bakalár. Postgraduálne štúdium je zamerané na získanie hodnosti magister (Master, cca 2 roky) alebo následne doktor.
  • Školy v Anglicku a vo Walese dodržiavajú národné vyučovacie osnovy, hlavnými vyučovacími predmetmi sú anglický jazyk a matematika a ďalšie hlavné predmety (dejepis, zemepis, hudba, telesná výchova a umelecké vyjadrovanie).

 

Školy v Škótsku a Severnom Írsku nekopírujú národný vyučovací systém. Vo veku 16 rokov žiaci v Anglicku, vo Walese a v Severnom Írsku robia skúšky, tzv. GCSEs (General Certificate of Secondary Education). V Škótsku sa tieto skúšky nazývajú Standard Grades. Vo veku 18 rokov žiaci v Anglicku, vo Walese a v Severnom Írsku robia skúšky A Levels, v Škótsku sa volajú Highers a Advanced Highers.

Program A1

TOP - Štátne školy s možnosťou výberu regiónu

ZOBRAZIŤ KURZ

Program A2

Štátne školy s možnosťou výberu z 3 škôl

ZOBRAZIŤ KURZ

Program B

SELECT - Štátne školy s možnosťou výberu konkrétnej školy

ZOBRAZIŤ KURZ

Program C

Súkromné internátne školy

ZOBRAZIŤ KURZ

KONTAKTUJTE NÁS, RADI VÁM PORADÍME PRI VÝBERE KURZU

ING. IVETA BETUŠOVÁ

RIADITEĽKA

+421 903 725 459

Spoločnosť D&D Team, s.r.o. tento rok oslávi 25. výročie svojho vzniku. Od začiatku svojej činnosti sa špecializuje na organizovanie stredoškolských, jazykových a poznávacích pobytov v zahraničí.

Dôležitou prioritou našej spoločnosti je individuálny prístup ku klientovi, malý priateľský kolektív a samozrejme kvalitne ponúkané služby. Budeme veľmi radi, keď sa dáte presvedčiť a využijete naše služby. S maximálnym úsilím sa postaráme o Vašu spokojnosť.

S úctou

Ing. Iveta Betušová a kolektív D&D Team

Mgr. Slávka Barlíková

Stredné školy v USA, UK a Írsku

+421 907 725 459

Mgr. Mária Šprtová

Jazykové pobyty pre deti, mládež a dospelých

Mgr. Linda Opremčáková

Aktuálne na MD 🙂

Ing. Blanka Šipkovská

Ekonomické oddelenie a fakturácia

D&D Team

D&D Team, s.r.o
Pod Rovnicami 37
841 04 Bratislava
+421 2 6542 4300

        

NAPÍŠTE NÁM