ŠTÚDIUM NA STREDNEJ ŠKOLE V ZAHRANIČÍ

FRANCÚZSKO

Francúzsko

Francúzština je jeden z najkrajších a najobľúbenejších jazykov na svete. Je to jazyk romantiky a romantikov, ktorý bol do určitej miery odvodený z latinčiny. Francúzština patrí medzi najviac študované jazyky sveta. Samotné Francúzsko dnes takmer uniformne rozpráva francúzsky. Okrem francúzština však krajina stále má osem ďalších minoritných jazykov. Francúzsko je rozlohou najväčšou krajinou EÚ, rozprestierajúcou sa od Severného po Stredozemné more. Je známe svojou kuchyňou, ktorá sa považuje za jednu z najkvalitnejších v Európe a je významnou časťou kultúry a životného štýlu obyvateľov. Francúzsko je najnavštevovanejšia krajina na svete. Ročne Francúzsko navštívi viac ako 83 miliónov ľudí z celého sveta. Patrí medzi najväčšie a hospodársky najrozvinutejšie krajiny Európy. Nájdete tu hrady, zámky, galérie, sakrálne stavby a najväčšiu pýchu mesta Paríž – Eifellovu vežu. Okrem toho sa Francúzsko vyznačuje svetovo preslávenou kuchyňou a rôznymi kulinárskymi lahôdkami. Klimatické podmienky sú veľmi rozdielne a závislé od vzdialenosti od mora. Väčšinu územia ovplyvňuje Atlantický oceán. Východné Francúzsko má studené zimy a horúce letá. Naopak južné Francúzsko má horúce a suché letá a mierne zimy. Francúzsko má silnú demokratickú a občiansku tradíciu. Súčasný politický systém sa riadi ústavou, ktorá bola prijatá v roku 1958. Základ francúzskeho politického života bol položený Francúzskou revolúciou. Účasť občanov na politickom živote je jedna z najväčších na svete. Účasť na parlamentných a prezidentských voľbách takisto patrí k najvyšším na svete. V súčasnosti vo Francúzsku žije približne 66 miliónov obyvateľov. Týmto číslom krajine patrí 21. priečka na svete. V tomto smere si Francúzsko do budúcnosti len sotva polepší. A to aj napriek tomu, že Francúzsko má najvyšší prirodzený prírastok populácie v Európskej Únii.

 

Školský systém

Francúzsky vzdelávací systém je jeden z najkvalitnejších na svete. Na študentov sa kladú vysoké nároky. Zahraniční študenti sú zaradení do štátnych alebo súkromných škôl a školu navštevujú od pondelka do piatku, niekedy prebieha vyučovanie aj v sobotu doobeda.  Vyučovanie začína o 8:30 a končí neskoro popoludní (16:00 – 17:30). Študenti majú 2-hodinovú prestávku na obed. Školský rok trvá od septembra do júna.

Študenti sú umiestňovaní do štátnych stredných škôl po celom Francúzsku. Sú zaraďovaní do príslušných ročníkov podľa jazykovej pokročilosti a veku.  Na väčšine škôl sa zachováva streda ako voľný deň, ale stáva sa, že doobedňajšie vyučovanie je aj v tento deň a v sobotu. Počas týždňa nie je veľa času na športovanie. Športu sa môžu venovať v stredu a v sobotu poobede. Po príchode do školy sa študent stretne s riaditeľom školy „Principal de Collège“ alebo „Proviseur de lycée“ a spolu vypracujú program na základe vysvedčení, preberanej látky v jednotlivých ročníkoch a tak sa môže stať, že študent nebude študovať presne v tom ročníku ako doma, ale v ročníku, ktorý zodpovedá potrebnému preberanému učivu a jeho úrovni francúzštiny. V školách sa vyučujú ako hlavné predmety: matematika, francúzština, prvý cudzí jazyk (väčšinou angličtina), druhý cudzí jazyk (španielčina alebo nemčina), fyzika, biológia, dejepis, zemepis, výtvarná výchova a šport.

Vo Francúzsku sa školy delia na: 1. štátne školy riadené štátom, 2. súkromné školy kontrolované a financované štátom, 3. súkromne financované školy
Existujú 2 stupne stredoškolského vzdelávania:

nižšie stredné (Collège) pre študentov vo veku od 11 do 15 rokov

vyššie stredné (Lycée) pre študentov vo veku od 15 do 18 rokov.

Lýceá sa delia na:

  • všeobecné lýceum (lycée general) – vedie k štúdiu na univerzite
  • technologické lýceum (lycée technique) – vedie ku krátkodobému štúdiu
  • odborné lýceum (lycée professionnel) – študenti získajú odbornú kvalifikáciu priamo
    k určitému povolaniu (zvyčajne ide o manuálnu alebo administratívnu prácu)

Všetky lýceá majú rovnaké učebné osnovy a pripravujú študentov na získanie maturity. Líšia sa vo výbere voliteľných predmetov. Študenti navštevujú vyššiu strednú školu 3 roky (ročníky PREMIERE, SECONDE, a TERMINALE) a ukončia ju baccalauréat skúškou (neformálne nazývaná le bac), ktorá sa podobá našej maturitnej skúške a umožní študentom dostať sa na univerzitu.

 

Program Classic

Štátne školy bez možnosti výberu lokality

ZOBRAZIŤ KURZ

Program Classic plus

Štátne školy s možnosťou výberu lokality

ZOBRAZIŤ KURZ

Program Select

Štátne školy s možnosťou výberu 4 škôl

ZOBRAZIŤ KURZ

Program Select plus

Súkromné internátne školy kombinované s ubytovaním v rodine

ZOBRAZIŤ KURZ

KONTAKTUJTE NÁS, RADI VÁM PORADÍME PRI VÝBERE KURZU

ING. IVETA BETUŠOVÁ

RIADITEĽKA / MAJITEĽKA

+421 903 725 459

Spoločnosť D&D Team, s.r.o. tento rok oslávi 29. výročie svojho vzniku. Od začiatku svojej činnosti sa špecializuje na organizovanie stredoškolských, jazykových a poznávacích pobytov v zahraničí.

Dôležitou prioritou našej spoločnosti je individuálny prístup ku klientovi, malý priateľský kolektív a samozrejme kvalitne ponúkané služby. Budeme veľmi radi, keď sa dáte presvedčiť a využijete naše služby. S maximálnym úsilím sa postaráme o Vašu spokojnosť.

S úctou

Ing. Iveta Betušová a kolektív D&D Team

Mgr. Slávka Barlíková

Stredné školy / Jazykové pobyty

+421 907 725 459

Mgr. Vanda Hudáková

Stredné školy

+421 911 725 459

Mgr. Veronika Lehotská

Skupinové pobyty pre školy

+421 940 604 599

Ing. Janka Krnáčová

Ekonomické oddelenie

+421 2 6542 4300

Mgr. Linda Opremčáková

Stredné školy v Kanade / aktuálne na MD

Bailey

Recepčný / Zvonček

D&D Team

D&D Team, s.r.o
Pod Rovnicami 37
841 04 Bratislava
+421 2 6542 4300

        

NAPÍŠTE NÁM