ŠTÚDIUM NA STREDNÝCH ŠKOLÁCH V ZAHRANIČÍ

JAPONSKO

Japonsko

O Japonsku sa vraví, že je krajinou vychádzajúceho slnka. Vzhľadom na vysoký počet jej ostrovov (približne 6 tisíc) sa Japonsko zaraďuje medzi krajiny, ktorých členenie je dosť výrazné. Podobne sa na členitosť dá pozerať pri posudzovaní povrchu krajiny. Hornatý ráz väčšiny ostrovov a sopečná činnosť vytvárajú ťažké prírodné podmienky. Japonci si však svoje pohoria veľmi vážia a niektoré z vrchov považujú za posvätné. Pobrežie Japonska obmýva zo západu Japonské more a z východu Tichý oceán. Medzi najznámejšie japonské ostrovy patria: Honšú, Hokkaidó, Kjúšú a Šikoku ako aj súostrovie Rjúkjú.

Japonsko patrí medzi najhustejšie obývané krajiny na svete. V mestách, kde žije takmer 80 % populácie sa teda nedá zabezpečiť úplná bezpečnosť. Na druhej strane sa v Japonsku len máloktorý turista sťažuje na pouličné krádeže, pretože úcta k cudzincom patrí k cnostiam Japoncov.

Japonci sú sebavedomý a tvrdo pracujúci národ s jedinečnou, izolovanou kultúrou. Japonsko je miestom, kde sa stretávajú extra moderné veci s tisícročnými tradíciami a fungujú.

Cieľom zahraničného štúdia na strednej škole je poskytnúť príležitosť spoznať sa pre ľudí z rôznych kultúr, naučiť sa vidieť svet z iného pohľadu. Kľúčové je medzikultúrne porozumenie, tolerancia a mier. Študenti pri absolvovaní pobytov získavajú mnoho skúseností, budujú si sebavedomie a stávajú sa vyspelými samostatnými jedincami.

Keďže ide o výberový program, od študentov sa očakáva vysoký štandard slušného správania. Študent dodržiava pravidlá hostiteľskej rodiny a navštevovanej školy počas celého svojho pobytu. Týmto spôsobom študent profituje zo svojej integrácie do komunity a kultúry. Vytvára si priateľstvá a zážitky, ktoré mu vydržia už na celý život.

 

Školský systém

Japonský školský systém sa skladá z nasledujúcich za sebou idúcich škôl:

  • 6 rokov na základnej škole
  • 3 roky na Junior strednej škole
  • 3 roky na Senior strednej škole
  • 4 roky na Univerzite

V Japonsku sú štátne aj súkromné školy. Väčšina je koedukačných (chlapci + dievčatá). Momentálne v Japonsku 90% študentov študuje na stredných školách a 30% z nich pokračuje v štúdiu na univerzitách. V našom programe vyberáme školy bez školských poplatkov, ktoré prijímajú výmenných študentov z ich dobrej vôle.

Učitelia na školách aktívne pomáhajú medzinárodným študentom v procese ich integrácie. Uvedomujú si, že práve títo študenti môžu prispievať k rozvoju kultúrneho života školy. Študenti sa nemusia obávať oslovenia učiteľov či žiadosti o pomoc. Musia však navštevovať všetky vyučovacie hodiny a rešpektovať školské pravidlá. Niektoré školy majú prísne pravidlá, ktoré sa týkajú študentského života, či už v škole alebo mimo nej. Japonci sú na svoje pravidlá veľmi hrdí a sú charakteristické pre ich kultúru. Študenti, ktorí budú pre rôzne dôvody vylúčení zo školy (problémy s dochádzkou, správaním, dodržiavaním disciplíny, nedostačujúce známky,…), budú zároveň vylúčení z programu a okamžite poslaní domov. 

Študenti nosia školské uniformy. Pre medzinárodných študentov to môže byť nezvyčajné, avšak týmto spôsobom sa budú cítiť viac zaradení do lokálnej komunity.

 

Program Classic – Japonsko

ZOBRAZIŤ KURZ

KONTAKTUJTE NÁS, RADI VÁM PORADÍME PRI VÝBERE KURZU

ING. IVETA BETUŠOVÁ

RIADITEĽKA / MAJITEĽKA

+421 903 725 459

Spoločnosť D&D Team, s.r.o. tento rok oslávi 29. výročie svojho vzniku. Od začiatku svojej činnosti sa špecializuje na organizovanie stredoškolských, jazykových a poznávacích pobytov v zahraničí.

Dôležitou prioritou našej spoločnosti je individuálny prístup ku klientovi, malý priateľský kolektív a samozrejme kvalitne ponúkané služby. Budeme veľmi radi, keď sa dáte presvedčiť a využijete naše služby. S maximálnym úsilím sa postaráme o Vašu spokojnosť.

S úctou

Ing. Iveta Betušová a kolektív D&D Team

Mgr. Slávka Barlíková

Stredné školy / Jazykové pobyty

+421 907 725 459

Mgr. Vanda Hudáková

Stredné školy

+421 911 725 459

Mgr. Veronika Lehotská

Skupinové pobyty pre školy

+421 940 604 599

Ing. Janka Krnáčová

Ekonomické oddelenie

+421 2 6542 4300

Mgr. Linda Opremčáková

Stredné školy v Kanade / aktuálne na MD

Bailey

Recepčný / Zvonček

D&D Team

D&D Team, s.r.o
Pod Rovnicami 37
841 04 Bratislava
+421 2 6542 4300

        

NAPÍŠTE NÁM