+421 903 725 459 ·   +421 2 6542 4300 ·   

ŠTÚDIUM NA STREDNÝCH ŠKOLÁCH

Kanada

Kanada

Kanada je severoamerická krajina, ktorá pozostáva z desiatich provincií a troch teritórií. Kanada sa nachádza v severnej časti kontinentu a je rozšírená od pobrežia Atlantického oceánu na východe až po pobrežie Tichého oceánu na západe a na severe až po Arktický oceán. S rozlohou viac ako 9,9 milióna štvorcových kilometrov je Kanada druhou najväčšou krajinou podľa rozlohy a jej spoločná hranica s USA je najdlhšou krajinnou hranicou na svete.

Krajina, ktorá je dnes Kanada, bola obývaná po tisícročia rôznymi skupinami pôvodných obyvateľov. Na konci 15. storočia začali britské a francúzske expedície, ktoré neskôr začali obývať región pozdĺž Atlantického oceánu. Francúzsko v roku 1763 prenechalo skoro všetky svoje kolónie v Severnej Amerike po Sedemročnej vojne. V roku 1867 so zjednotením troch kolónií Britskej Severnej Ameriky prostredníctvom Confederation of Canada bola vytvorená Kanada ako federálne domínium štyroch provincií. To začalo pribúdaním provincií a teritórií a rastom autonómií zo Spojeného kráľovstva. Toto rozširovanie autonómie bolo zvýraznené hlavne Balfourskou deklaráciou a opätovne potvrdené Westminsterským štatútom, ktorý deklaroval samoriadené domíniá s presne vyrovnaným Britským impériom. Zákon Canada Act prijatý v roku 1982 konečne oddelil pozostatky legálnej závislosti v parlamente Spojeného kráľovstva.

Kanada je federálny štát, ktorý je riadený ako parlamentná demokracia a konštitučná monarchia s kráľovnou Alžbetou II. ako hlavou štátu. Je to bilingválny národ s oficiálnymi jazykmi angličtinou a francúzštinou na federálnej úrovni. Ako jedna zo svetovo najvyspelejších krajín je Kanada rôznorodou ekonomikou, ktorá sa spolieha na svoje hojné prírodné zásoby a na obchod – najmä s USA, s ktorými Kanada má dlhé a komplexné vzťahy. Kanada je členom G7, G8, G20, NATO, OECD, WTO, Spoločenstva národov, Frankofónie, OAS, APEC a OSN. So šiestym najvyšším Indexom ľudského rozvoja je Kanada jednou z krajín s najvyššou životnou úrovňou

Školský systém

Štúdium na kanadskej strednej škole ponúka študentom jedinečnú možnosť stráviť čas spoznávaním novej krajiny, kultúry, nového životného štýlu a nadviazať nezabudnuteľné priateľstvá so svojimi kanadskými vrstovníkmi. Sú to zážitky na celý život, mladí sa naučia stáť na vlastných nohách, prijímať rozhodnutia, zdokonaľovať sa v jazyku a nadobudnú množstvo vedomostí a skúseností.

Kanadský školský systém je trochu odlišný od toho nášho, ale podstatná je kvalita vzdelania. Poskytuje kvalitnú a hlavne kreatívnu výchovu, ktorá je často obohatená hudbou, vizuálnymi umeleckými programami, množstvom športových a iných aktivít. Regionálne riadiace orgány školstva udržuje vysoký akademický štandard a kvalitu. Aktivita v triedach a  metódy výučby podporujú študentov v dosahovaní osobných a profesionálnych cieľov, k čomu prispieva aj ubytovanie v hosťovských rodinách.

Z našej ponuky vyberáme štátne školy pre 14 – 18 ročných a súkromné školy pre 14 – 18 ročných, na ktoré musí študent dosahovať aj dobrú úroveň angličtiny a snahu zdokonaliť sa. Mal by mať priemerné alebo lepšie študijné výsledky v posledných dvoch ročníkoch a záujem zúčastňovať sa na všetkých činnostiach hosťovskej rodiny a školy v Kanade.

Zahraniční študenti si môžu vybrať dĺžku štúdia po dobu jedného semestra (5 – 6 mesiacov), 2 semestrov (10 mesiacov). Na niektorých kanadských stredných školách je možné aj maturovať a získať diplom v súlade s požiadavkami regionálnych riadiacich orgánov ministerstva školstva. Študenti si môžu vybrať v každom semestri 4 predmety, spolu 8 predmetov za rok a na konci každého semestra musia absolvovať záverečné písomné skúšky. Uprostred semestra dostanú správu o známkach a hodnotenie. Na konci semestra nasleduje vysvedčenie. Aby dostali prenosné školské kredity, musia dokončiť celý kurz, napísať záverečné skúšky a dostať známku. Počas školského roka majú študenti dva týždne prázdnin na konci decembra, jeden týždeň prázdnin v marci a predĺžené 3-dňové víkendy.

Pri podávaní prihlášky si môže účastník vybrať región ktorý preferuje. Niektoré programy umožňujú vybrať si školu a región, iné zase tento výber nepovoľujú.

Prioritou je však nájsť rodinu, ktorá vaše dieťa príjme ako ďalšieho člena rodiny a poskytne mu príjemný „náhradný domov“.

Pri výbere rodiny zohráva veľmi dôležitú úlohu dôkladne vyplnený formulár (list adresovaný budúcej rodine, foto album, charakteristika dieťaťa a tiež záľuby a doterajší spôsob život).

Lokality:

Montreal a okolie, Ottawa a okolie, Ontario – vidiek, Ontario – Beamsville, Alberta – Edmonton, Calgary, Alberta – vidiek, Rocky Mountains, Vancouver – centrum, Vancouver – východ, Vancouver – sever, Vancouver – predmestie, Vancouver Island, Vancouver Island – Mill Bay, Duncan, Chemianus a Lake Cowichan, British Colombia – Victoria, Courtenay/Comox, Vancouver Island, Madison, Manitoba – Winnipeg.

Všetky školy v Kanade sú plne akreditované s dennou výučbou a skvelou možnosťou dosiahnutia kvalitného vzdelania v sociálnej, duševnej, fyzickej a intelektuálnej oblasti. Majú vynikajúco vyškolených profesorov, ktorí sa Vám postarajú o kvalitné vzdelanie.

Študenti sú z rozličných krajín, hovoriaci rôznymi jazykmi: z Nemecka, Etiópie, Srí Lanky, Indie, Kuvajtu, Južnej Afriky, Karibiku, Kanady, Hong Kongu, Malajzie, Taiwanu, Japonska, Číny, Kórei, Indonézie, Venezuely a  Mexika.

Každá škola má určený presný počet zahraničných študentov, ktorých môže prijať na svoju školu. V niektorých je to 5% až 20% z celkového počtu študentov, inde je to 85%.

Vybavenie väčšiny škôl pozostáva z veľkých tried, profesionálnych výskumných laboratórií, počítačových učební s internetom, skenerom, farebnou tlačiarňou, fotografickou miestnosťou na vyvolávanie filmov, športovými zariadeniami a zariadeniami pre tímové športy: volejbal, basketbal, hokej, futbal, bedminton… Ďalším veľmi obľúbeným a na škole veľmi populárnym športom je atletika.

Areály škôl sú vybavené jedálňou, kuchyňou a študijnými priestormi. Niektoré školy majú k dispozícii aj parkovisko na ktorom je parkovanie pre študentov zdarma. Možné stupne vzdelania sú od 9 do 12.

Typy škôl :

  1. Štátne a súkromné školy s možnosťou výberu lokality
  2. Štátne školy s možnosťou výberu lokality a školy

 

  1. Štátne školy

Sú vládou financované školy za podpory rodičov a  so školskými poplatkami. Učebný plán a štandardy sú vypracované regionálnymi orgánmi ministerstva školstva. Väčšina verejných škôl má systém semestrov a nevyžaduje nosenie uniformy. Školy sú dostupné vo francúzsky aj v anglicky hovoriacich komunitách. Zahraničným študentom školy poskytujú podporu v English as a Second Language (ESL) programe, ponúkajú rôzne športy, kluby a mimoškolské aktivity.

 

  1. Súkromné školy

Sú väčšinou cirkevného charakteru – založené na katolíckych tradíciách, ktoré charakterizuje vynikajúce vzdelávacie prostredie a dodržiavanie učebného plánu provinčného ministerstva školstva. Školy sú dostupné vo francúzsky aj v  anglicky hovoriacich komunitách. Naša ponuka zahŕňa aj súkromné dievčenské školy, ktoré majú dlhodobú tradíciu a kladú veľké nároky na akademický program a  taktiež ponúkajú množstvo aktivít. Niektoré školy sú situované vo veľkých metropolách, no tie ďalšie sa nachádzajú v menších mestách, v bezpečných komunitách, kde je veľa možností na rôzne aktivity. Mestá sú vybavené bankami, zdravotníckymi zariadeniami, obchodmi, službami a kultúrnymi možnosťami.

Program A – Nové Škótsko

ZOBRAZIŤ KURZ

Program B – New Brunswick

ZOBRAZIŤ KURZ

Program C – Quebec

ZOBRAZIŤ KURZ

Program D – Ontário

ZOBRAZIŤ KURZ

Program E – Manitoba

ZOBRAZIŤ KURZ

Program F – Alberta

ZOBRAZIŤ KURZ

Program G – Britská Kolumbia

ZOBRAZIŤ KURZ

D&D Team

D&D Team, s.r.o
Pod Rovnicami 37
841 04 Bratislava
+421 2 6542 4300

        

NAPÍŠTE NÁM