Kanada

Kanada

Kanada je severoamerická krajina, ktorá pozostáva z desiatich provincií a troch teritórií.  S rozlohou viac ako 9,9 milióna štvorcových kilometrov je Kanada druhou najväčšou krajinou podľa rozlohy. Kanada je federálny štát, ktorý je riadený ako parlamentná demokracia a konštitučná monarchia reprezentovaná kráľom Karolom III. ako hlavou štátu. Je to bilingválny národ s úradnými jazykmi angličtinou a francúzštinou na federálnej úrovni. Ako jedna zo svetovo najvyspelejších krajín je Kanada rôznorodou ekonomikou, ktorá sa spolieha na svoje hojné prírodné zásoby a na obchod. So šiestym najvyšším Indexom ľudského rozvoja je Kanada jednou z krajín s najvyššou životnou úrovňou

Školský systém

Štúdium na kanadskej strednej škole ponúka študentom jedinečnú možnosť stráviť čas spoznávaním novej krajiny, kultúry, nového životného štýlu a nadviazať nezabudnuteľné priateľstvá so svojimi kanadskými vrstovníkmi. Sú to zážitky na celý život, mladí ľudia sa naučia stáť na vlastných nohách, prijímať rozhodnutia, zdokonaľovať sa v jazyku a nadobudnú množstvo vedomostí a skúseností.

Kanadský školský systém je trochu odlišný od toho nášho, ale podstatná je kvalita vzdelania. Poskytuje kvalitnú a hlavne kreatívnu výchovu, ktorá je často obohatená hudbou, vizuálnymi umeleckými programami, množstvom športových a iných aktivít. Regionálne riadiace orgány školstva udržujú vysoký akademický štandard a kvalitu. Aktivita v triedach a  metódy výučby podporujú študentov v dosahovaní osobných a profesionálnych cieľov, k čomu prispieva aj ubytovanie v hosťovských rodinách.

V ponuke stredných škôl v Kanade máme štátne a súkromné školy pre 14 – 18 ročných, na ktoré musí študent dosahovať aj dobrú úroveň angličtiny a snahu zdokonaliť sa. Mal by mať dobré študijné výsledky v posledných dvoch ročníkoch a záujem zúčastňovať sa na všetkých činnostiach hosťovskej rodiny a strednej školy v Kanade.

Zahraniční študenti si môžu vybrať dĺžku štúdia po dobu jedného semestra (5 – 6 mesiacov), 2 semestrov (10 mesiacov). Na niektorých kanadských stredných školách je možné aj maturovať a získať diplom v súlade s požiadavkami regionálnych riadiacich orgánov ministerstva školstva. Školský rok sa skladá z dvoch semestrov počas ktorých si študenti vyberajú z 8 predmetov a to buď  4 predmety v prvom semestri, a 4 v druhom semestri tzv. semestrálny systém vzdelávania. Alebo si študenti môžu zvoliť 8 predmetov, ktoré študujú počas dvoch semestrov tzv. lineárny systém štúdia. Na konci každého semestra musia absolvovať záverečné písomné skúšky. Uprostred semestra dostanú správu o známkach a hodnotenie. Na konci semestra nasleduje vysvedčenie. Aby dostali prenosné školské kredity, musia dokončiť celý kurz, napísať záverečné skúšky a dostať známku. Počas školského roka majú študenti dva týždne prázdnin na konci decembra, jeden týždeň prázdnin v marci a predĺžené 3-dňové víkendy.

Pri podávaní prihlášky si môže účastník vybrať región/školskú oblasť, ktorú preferuje. Niektoré programy umožňujú vybrať si konkrétnu strednú školu.

Prioritou je nájsť rodinu, ktorá vaše dieťa príjme ako ďalšieho člena rodiny a poskytne mu príjemný „náhradný domov“.

Pri výbere rodiny zohráva veľmi dôležitú úlohu dôkladne vyplnená prihláška (list adresovaný budúcej rodine, foto album, charakteristika študenta a tiež záľuby a doterajší spôsob život).

Lokality:

Nova Scotia, New Brunswick, Quebec – Montreal a okolie, Quebec – Ottawa a okolie, Ontario – vidiek, Ontario – Toronto, Hastings and Prince Edward, Braemar, Waterloo, Halton,  Manitoba – Winnipeg, Saskatchewan – Saskatoon, Alberta – Edmonton, Calgary, Alberta – Red Deer, Rocky Mountains, British Columbia –  Kelowna, British Columbia – Vancouver – centrum, Burnaby, Coquitlam, Delta, Chilliwack, Vancouver Island – Victoria, Qualicum, Campbell River, Comox. 

Všetky stredné školy v Kanade sú plne akreditované s dennou výučbou a skvelou možnosťou dosiahnutia kvalitného vzdelania v sociálnej, duševnej, fyzickej a intelektuálnej oblasti. Majú vynikajúco vyškolených vyučujúcich, ktorí sa Vám postarajú o kvalitné vzdelanie.

Každá škola má určený presný počet zahraničných študentov, ktorých môže prijať na svoju školu. V niektorých je to 5% až 20% z celkového počtu študentov, inde je to 85%.

Vybavenie väčšiny škôl pozostáva z veľkých tried, profesionálnych výskumných laboratórií, počítačových učební s internetom, skenerom, farebnou tlačiarňou, fotografickou miestnosťou na vyvolávanie filmov, športovými zariadeniami a zariadeniami pre tímové športy: volejbal, basketbal, hokej, futbal, bedminton… Ďalším veľmi obľúbeným a na škole veľmi populárnym športom je atletika.

Areály škôl sú vybavené jedálňou, kantínou a študijnými priestormi. Niektoré školy majú k dispozícii aj parkovisko na ktorom je parkovanie pre študentov zdarma. Možné stupne vzdelania sú od 9 do 12

Štátne školy

Sú vládou podporované stredné školy  so školskými poplatkami. Učebný plán a štandardy sú vypracované regionálnymi orgánmi ministerstva školstva. Väčšina verejných škôl má systém semestrov a nevyžaduje nosenie uniformy. Školy sú dostupné vo francúzsky aj v anglicky hovoriacich komunitách. Zahraničným študentom školy poskytujú podporu v English as a Second Language (ESL) programe, ponúkajú rôzne športy, kluby a mimoškolské aktivity.

 

Súkromné školy

Sú väčšinou cirkevného charakteru – založené na katolíckych tradíciách, ktoré charakterizuje vynikajúce vzdelávacie prostredie a dodržiavanie učebného plánu provinčného ministerstva školstva. Školy sú dostupné vo francúzsky aj v  anglicky hovoriacich komunitách.  Niektoré školy sú situované vo veľkých metropolách, no tie ďalšie sa nachádzajú v menších mestách, v bezpečných komunitách, kde je veľa možností na rôzne aktivity. 

KANADA – Nové Škótsko

Stredné školy bez možnosti výberu

ZOBRAZIŤ KURZ

KANADA – New Brunswick

ZOBRAZIŤ KURZ

KANADA – Quebec

ZOBRAZIŤ KURZ

KANADA – Ontário

ZOBRAZIŤ KURZ

KANADA – Manitoba

Štátne stredné školy vo winnipegu

ZOBRAZIŤ KURZ

KANADA – Alberta

ZOBRAZIŤ KURZ

KANADA – Britská Kolumbia

ZOBRAZIŤ KURZ

D&D Team

D&D Team, s.r.o
Pod Rovnicami 37
841 04 Bratislava
+421 2 6542 4300

        

NAPÍŠTE NÁM