ŠTÚDIUM NA STREDNÝCH ŠKOLÁCH V ZAHRANIČÍ

Švajčiarsko

Švajčiarsko

Švajčiarsko je jedna z alpských krajín nachádzajúca sa v strednej Európe. Je známa na celom svete skvelou čokoládou, excelentným syrom a nádhernou prírodou. Susedí s Nemeckom, Francúzskom, Talianskom, Rakúskom a Lichtenštajnskom a je mixom rôznych kultúr a dejín. Švajčiarsko má 4 oficiálne jazyky – nemčinu, francúzštinu, taliančinu a románčinu.

 

Základné informácie

Počet obyvateľov: 8,7 milióna

Hlavné mesto: Bern

Jazyk: nemčina, francúzština, taliančina, románčina

Štátny sviatok: 1. august

 

Švajčiarsko je krajina, kde všetko funguje ako hodinky. Ľudia tvrdo pracujú a očakávajú, že všetko bude perfektne fungovať, od cestovného poriadku vlakov po dohody. Byť dochvíľny a spoľahlivý, to sú typické švajčiarske vlastnosti.

 

Krajina je svetoznáma svojimi fantastickými alpskými scenériami, svojimi veľkolepými hotelmi, čistými a peknými mestami, dedinami a samotami. Okrem čistého vzduchu uvidíte rozsiahle lúky, pokojné nádherné jazerá, úchvatné vodopády a množstvo riek. Vzdialenosti sú krátke, to znamená, že ich môžete preklenúť verejnou dopravou , ktorá patrí k najlepším na svete.

Oblasti, v ktorých sa hovorí štyrmi odlišnými jazykmi, majú aj odlišnú kultúru. Vo francúzsko-taliansky hovoriacej časti je mentalita obyvateľov živá a komunikatívna. Ľudia žijúci v horách sú menej otvorení a môžu sa javiť trochu rezervovaní. Celkovo, Švajčiari sú kozmopolitní, otvorení a spolupracujúci s celým svetom.

Jazyk, ktorým sa hovorí v priľahlom kantóne je aj prvý a hlavný jazyk v škole. Avšak deti vo veku 10 rokov sa začínajú učiť druhý jazyk. Ľudia v nemecky hovoriacich častiach hovoria švajčiarskou nemčinou (má stovky rôznych dialektov), ale hovoria tiež po nemecky. Tento jazyk sa používa na písanie. Niektoré miesta sú bilingválne, kde sú dva oficiálne jazyky a to nemčina a francúzština. Väčšina ľudí tiež hovorí plynule po anglicky.

Švajčiarsko má povesť tvrdej práce, ako akademicky, tak profesionálne a je svetovo známe svojou precíznosťou a spoľahlivosťou. Švajčiarsko si je vedomé svojich prírodných krás a usiluje sa chrániť svoje prírodné zdroje. Je známe ako jedna z najčistejších krajín sveta a to aj vďaka uvedomelosti obyvateľov v oblasti životného prostredia.

Cez víkendy sú vlakové stanice plné ľudí, ktorí vyrážajú na výlety do hôr. V zime môžete stretnúť ľudí, ktorí sa vypravili lyžovať alebo snowboardovať. Inými obľúbenými športmi sú loptové hry všeobecne, napr. futbal, tiež plávanie, bicyklovanie, jogging, tenis, a pod.

Podnebie je pomerne mierne a kontinentálne na sever od Álp, južne od Álp je v podstate stredomorské. Je to krajina so štyrmi ročnými obdobiami, teplota sa mení podľa regiónov, ale vo všeobecnosti zimy sú chladné buď so snehom alebo dažďom a leta sú teplé, niekedy dokonca horúce.

 

Školský život

 

Po šiestich rokoch základnej školy sa švajčiarski študenti môžu hlásiť na rozmanité typy škôl. Jedna možnosť je gymnázium, tiež nazývané kantonská alebo stredná škola. Je šesťročné, zakončené maturitou a umožňuje vstup na univerzitu. Študenti gymnázia majú týždenne 32-40 hodín od pondelka do piatku, plus domáce úlohy. Systém je pomerne náročný, a ak študent nedosahuje priemer, musí opakovať ročník. Švajčiarski študenti si tiež môžu vybrať medzi rôznymi typmi stredných škôl, ktoré sú 3-4 ročné. Tieto vedú k diplomu a značia koniec povinnej školskej dochádzky.

 

Zahraniční študenti sú zvyčajne umiestnení na gymnáziu alebo strednej škole. Vedľa  povinných predmetov ako je nemčina, angličtina, matematika, dejepis, biológia, chémia, geografia, telesná výchova, umenie a filozofia, je študentom ponúkaná možnosť učiť sa aj ďalší jazyk a to francúzštinu, taliančinu, španielčinu, gréčtinu alebo latinčinu.

Športy nie sú v bežných školách veľmi rozšírené. Sú to sotva dve hodiny týždenne. Avšak veľa rôznych druhov športu je ponúkaných na miestnej úrovni v kluboch alebo športových centrách.

Program Classic

Štátne školy bez možnosti výberu lokality

ZOBRAZIŤ KURZ

KONTAKTUJTE NÁS, RADI VÁM PORADÍME PRI VÝBERE KURZU

ING. IVETA BETUŠOVÁ

RIADITEĽKA / MAJITEĽKA

+421 903 725 459

Spoločnosť D&D Team, s.r.o. tento rok oslávi 29. výročie svojho vzniku. Od začiatku svojej činnosti sa špecializuje na organizovanie stredoškolských, jazykových a poznávacích pobytov v zahraničí.

Dôležitou prioritou našej spoločnosti je individuálny prístup ku klientovi, malý priateľský kolektív a samozrejme kvalitne ponúkané služby. Budeme veľmi radi, keď sa dáte presvedčiť a využijete naše služby. S maximálnym úsilím sa postaráme o Vašu spokojnosť.

S úctou

Ing. Iveta Betušová a kolektív D&D Team

Mgr. Slávka Barlíková

Stredné školy / Jazykové pobyty

+421 907 725 459

Mgr. Vanda Hudáková

Stredné školy

+421 911 725 459

Mgr. Veronika Lehotská

Skupinové pobyty pre školy

+421 940 604 599

Ing. Janka Krnáčová

Ekonomické oddelenie

+421 2 6542 4300

Mgr. Linda Opremčáková

Stredné školy v Kanade / aktuálne na MD

Bailey

Recepčný / Zvonček

D&D Team

D&D Team, s.r.o
Pod Rovnicami 37
841 04 Bratislava
+421 2 6542 4300

        

NAPÍŠTE NÁM