ŠTÚDIUM NA STREDNÝCH ŠKOLÁCH

USA

USA

Spojené štáty americké sú v rebríčku naj… v mnohých oblastiach na prvej priečke. Rozprestierajú sa v Severnej Amerike a na Havajských ostrovoch. Pokiaľ ide o vplyv štátov na dianie vo svete, Spojené štáty sú určite najvplyvnejšou krajinou sveta. Americký prístup k životu už natoľko ovplyvnil európsku kultúru, že sa stal pre mnohých inšpiratívnym. Majú bohatú históriu, kultúru, prírodné krásy, je to krajina, kde prekvitá umenie a šport, krajina, ktorá ponúka nespočetné množstvo možností.

Štúdium na strednej škole ponúka študentom jedinečnú možnosť stráviť čas spoznávaním novej krajiny, kultúry, nového životného štýlu a nadviazať nezabudnuteľné priateľstvá so svojimi americkými vrstovníkmi. Sú to zážitky na celý život, mladí sa naučia stáť na vlastných nohách, prijímať rozhodnutia, zdokonaľovať sa v jazyku a nadobudnú množstvo vedomostí a skúseností.

 

Školský systém v USA

Systém školstva v USA pozostáva z 12 rokov povinnej školskej dochádzky, z čoho stredná škola tvorí posledné 4 roky. Systém v Amerike je podobný ako u nás až na to, že študent nenastupuje v 15 rokoch do 1. ročníka, ale na 10. stupeň. Školu opúšťa po splnení predpísaného množstva kreditov na konci 12. stupňa.

Študenti, podľa toho aký ročník navštevujú, sa volajú: „freshmen“ – 9. ročník, „sophomores“ – 10. ročník, „juniors“ – 11. ročník, „seniors“ – 12. ročník. Našich študentov tiež zaraďujú podľa tohto systému, teda na 10.–12. stupeň, ktoré sú ekvivalentom nášho stredoškolského štúdia a podľa stupňa pokročilosti v danom predmete. O tomto rozhoduje škola. Stredné školy v Amerike majú všeobecné zameranie a študenti si svoj obor vyberajú v rámci vybraných voliteľných predmetov.

Ak ste študentom „seniorom“, môže vám byť umožnené maturovať na High School, ale to len s povolením riaditeľa školy.

 

Aktivity, voľný čas

V Spojených štátoch sú športové aktivity neoddeliteľnou súčasťou každodenného rozvrhu. Čo takto stať sa členom typického amerického športu, ako je napr. basketbal, baseball, americký futbal či golf? Štúdium na High School vám takisto môže spríjemniť a spestriť hra na hudobný nástroj, venovanie sa divadlu alebo rečníctvu. Stačí si len vybrať.

 

 

Pravidlá programu

Študent počas programu musí rešpektovať pravidlá hosťovskej rodiny. Absencie v škole, nevhodné správanie alebo zlý prospech môžu viesť k jeho vylúčeniu z výmenného programu. Je potrebné dodržiavať všetky zákony a byť si vedomý toho, že tieto zákony môžu byť odlišné od zákonov našej krajiny a že ich porušenie môže viesť k vážnemu trestu, až k vyhosteniu z krajiny! do 24 hodín bez nároku na vrátenie peňazí za pobyt. Študentovi odporúčame obmedziť kontakt so svojou slovenskou rodinou. Zaručí mu to lepšiu adaptáciu a zvládnutie cudzej reči. Na zahraničného študenta sa vstupom do programu vzťahujú zákony cudzej krajiny. Študentovi je zakázané užívať drogy a alkohol, fajčiť, viesť motorové vozidlo, stopovať či samostatne cestovať. Návšteva študentových rodičov a kamarátov počas pobytu v USA nie je povolená minimálne pol roka po začatí programu. Na Vianoce nie je možné vycestovať z krajiny.

USA – Program Classic

Štátne stredné školy bez možnosti výberu školy

ZOBRAZIŤ KURZ

USA – Program Select

Štátne a súkromné stredné školy s možnosťou výberu lokality a školy

ZOBRAZIŤ KURZ

USA – Program Premium

Kvalitné internátne stredné školy s možnosťou výberu konkrétnej školy

ZOBRAZIŤ KURZ

KONTAKTUJTE NÁS, RADI VÁM PORADÍME PRI VÝBERE KURZU

ING. IVETA BETUŠOVÁ

RIADITEĽKA / MAJITEĽKA

+421 903 725 459

Spoločnosť D&D Team, s.r.o. tento rok oslávi 29. výročie svojho vzniku. Od začiatku svojej činnosti sa špecializuje na organizovanie stredoškolských, jazykových a poznávacích pobytov v zahraničí.

Dôležitou prioritou našej spoločnosti je individuálny prístup ku klientovi, malý priateľský kolektív a samozrejme kvalitne ponúkané služby. Budeme veľmi radi, keď sa dáte presvedčiť a využijete naše služby. S maximálnym úsilím sa postaráme o Vašu spokojnosť.

S úctou

Ing. Iveta Betušová a kolektív D&D Team

Mgr. Slávka Barlíková

Stredné školy / Jazykové pobyty

+421 907 725 459

Mgr. Vanda Hudáková

Stredné školy

+421 911 725 459

Mgr. Veronika Lehotská

Skupinové pobyty pre školy

+421 940 604 599

Ing. Janka Krnáčová

Ekonomické oddelenie

+421 2 6542 4300

Mgr. Linda Opremčáková

Stredné školy v Kanade / aktuálne na MD

Bailey

Recepčný / Zvonček

D&D Team

D&D Team, s.r.o
Pod Rovnicami 37
841 04 Bratislava
+421 2 6542 4300

        

NAPÍŠTE NÁM