UŽITOČNÉ INFORMÁCIE

alebo čo je dôležité vedieť pri výbere jazykového pobytu

Typy kurzov

Polo-intenzívne kurzy

10 – 15 hodín týždenne sú vhodné pre tých, ktorí majú možnosť zostať v cudzine niekoľko týždňov, prípadne mesiacov a pre tých, ktorí chcú spojiť kurz s oddychom.

Intenzívne kurzy

20 – 25 hodín týždenne sú ideálne pre študentov, ktorí okrem gramatiky potrebujú zlepšiť aj komunikáciu a plynulosť v hovorenom jazyku.

Super intenzívne kurzy

28 – 30 hodín týždenne sú určené pre tých, ktorí potrebujú za kratšiu dobu získať znalosť jazyka. Sú to náročnejšie  kurzy, ale na druhej strane veľmi efektívne. Vyučovanie sa uskutočňuje predpoludním aj popoludní. Tieto kurzy odporúčame hlavne zaneprázdneným ľuďom, ktorí si kvôli nedostatku času nemôžu dovoliť dlhodobejší kurz. Pri týchto kurzoch sa dosahuje rýchly progres.

Executive kurzy pre náročných

  • Mini-group – sú skupiny charakteristické počtom 3 – 5 študentov. Umožňuje to individuálnejší prístup a možnosť študenta viac sa zapájať do vyučovacieho procesu. V poslednom čase je táto forma štúdia mimoriadne obľúbená medzi študentami.
  • One-to-One kurz – je kurz, ktorý umožňuje individuálny prístup učiteľa k študentovi. Kurz je vhodný pre tých, ktorí potrebujú v krátkom čase získať vedomosti a zručnosť komunikovať v danom jazyku, prebieha formou učiteľ – študent. Niektoré školy ponúkajú aj možnosť individuálnych lekcií pre 2 – 3 študentov s učiteľom. Tento kurz odporúčame kombinovať napríklad s intenzívnym alebo polo-intenzívnym kurzom, prípadne s vyššie spomínaným mini-group kurzom v malých skupinkách.

Kurzy ukončené medzinárodným certifikátom

Tieto kurzy sú určené na prípravu pre úspešné absolvovanie daného testu. Mnohé z týchto testov sú podmienkou na prijatie na univerzitu alebo ďalšie odborné štúdium. Bližšie informácie o jednotlivých typoch vám zašleme na požiadanie .

Typy ubytovania

Hostiteľské rodiny

Hostiteľské rodiny sú vhodné pre ľudí, ktorí potrebujú aj v cudzine príjemné rodinné prostredie, a to aj napriek tomu, že sa musia prispôsobiť zvykom a životnému štýlu danej rodiny. Tento typ ubytovania umožňuje účastníkovi kurzu aj po skončení vyučovania nadobúdať nové vedomosti v danom jazyku a preveriť si nadobudnuté vedomosti  priamo v praxi. Od rodiny súčasne získava informácie o kultúre daného národa a o ich spôsobe života.

Je možné vybrať si  samostatnú izbu alebo si zvoliť ubytovanie s iným študentom z inej krajiny. V rodine je možné zabezpečiť aj stravovanie. V niektorých destináciách je možnosť zabezpečiť aj tzv. nadštandardné ubytovanie (executive), ktoré poskytuje väčší komfort a nezávislosť (samostatný  vchod, vlastná kúpeľňa, WC).

Prenájom bytu

Prenájom bytu je cenovo vhodný pri dlhodobom pobyte. Poskytuje viac súkromia.

Hotely

Hotely využívajú ich väčšinou pracovne vyťažení ľudia, ktorí si vyberajú ubytovanie v hoteli pre svoj komfort. Z ponúkaných možností sú spravidla najdrahšie a väčšinou zahŕňajú aj raňajky.

Rezidencie

Rezidencie majú väčšinou štandard univerzitných internátov. Sú vhodné pre študentov, ktorí uprednostňujú viac súkromia a majú výhodu v tom, že sú tam ubytovaní študenti z rôznych krajín, čo im umožňuje nadväzovanie nových priateľstiev.

Doprava

Naším cieľom je poskytnúť klientom komplexný balíček služieb, ktorého súčasťou je aj zabezpečenie dopravy a transferu na miesto pobytu.

Vo väčšine prípadov ide o leteckú, vlakovú alebo autobusovú dopravu. Predložíme vám niekoľko variant a vy sa môžete rozhodnúť v závislosti od ceny, alebo dopravnej spoločností.

Po príchode do cudzej krajiny vám zabezpečíme transfer na miesto pobytu podľa vašich požiadaviek.

Poistenie

Pri poistení našich pobytov v zahraničí dlhodobo spolupracujeme s poisťovňou UNION.

Poistenie zahŕňa:
• Poistenie liečebných nákladov
• Poistenie batožiny
• Poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu
• Úrazové poistenie
• Poistenie storna pobytu

Kompletné informácie o ponúkanom poistení nájdete tu.

Víza

Vstupom do EÚ sa nám  zredukoval počet krajín vyžadujúcich víza.  Na niektorých ambasádach máme oprávnenie žiadať za klienta udelenie vstupných víz. Za túto službu je účtovaný nenávratný poplatok v závislosti od krajiny. Informácie o dokumentoch potrebných k vízam pošleme na požiadanie a pomôžeme pri kompletizácii dokumentov.

D&D Team

D&D Team, s.r.o
Pod Rovnicami 37
841 04 Bratislava
+421 2 6542 4300

        

NAPÍŠTE NÁM