Jazykové pobyty pre dospelých a manažérov

Cyprus

Cyprus

S 320 slnečnými dňami ročne a kilometrami krásneho, neznečisteného pobrežia je Cyprus jednou z top 40 destinácií sveta. Celoročne tu prevláda stredomorské podnebie a môže sa pýšiť históriou dlhšou ako desaťtisíc rokov. Cyprus je najlepším miestom na kombináciu štúdia s prázdninami najmä vďaka faktu, že kedysi býval britskou kolóniou a takmer každý hovorí po anglicky.

Limassol

ZOBRAZIŤ KURZ

D&D Team

D&D Team, s.r.o
Pod Rovnicami 37
841 04 Bratislava
+421 2 6542 4300

        

NAPÍŠTE NÁM