+421 903 725 459 ·   +421 2 6542 4300 ·   

Program A – Štátne školy s ubytovaním v hosťovskej rodine – bez možnosti  výberu regiónu a školy

Program A – Štátne školy s ubytovaním v hostiteľskej rodine – bez možnosti  výberu regiónu a školy (15 – 18 rokov)

 

Študentom ponúkame štúdium na štátnej strednej škole v Austrálii, s ubytovaním v dobrovoľníckych rodinách. Študenti sú na základe veku, počtu rokov školskej dochádzky a študijných výsledkov zaraďovaní do ročníkov 9 -11. Nie je obvyklé, že by študent bol zaradený do posledného (12teho) ročníka strednej školy. Program poskytuje príležitosť dozvedieť sa o austrálskej kultúre prostredníctvom aktívnej účasti na rodinnom, školskom a komunitnom živote a pomôcť študentom, ktorých prvým jazykom nie je angličtina, zlepšiť ich písomné a ústne jazykové znalosti.

 

Umiestnenie študentov a oblasť pobytu

Proces umiestnenia sa začína prijatím originálu vyplnenej prihlášky a prijatím zálohy. V základnom programe si študent zvolí pobyt v Austrálií, ale nemôže si zvoliť geografickú oblasť alebo prostredie (napríklad: mestské / vidiecke) alebo zápis do  konkrétnej školy alebo školského systému pre zaručené umiestnenie. Oblasti vybrané študentom iba naznačujú jeho preferencie. Výber regiónu je možný za poplatok.

 

Študentské víza

Víza sa vydávajú na dobu trvania programu. Študent obdrží všetky potrebné doklady, aby si mohol o víza požiadať.

Hostiteľská rodina

Všetky hostiteľské rodiny sú dobrovoľnícke. Sú overené a pravidelne monitorované miestnymi koordinátormi.  Dôvody, prečo rodiny chcú hosťovať študentov, sú rôzne. Radi sa podelia o zvyky, tradície a kultúru, prostredníctvom študentovi spoznávajú iné národnosti a zvyklosti, radi sa zoznamujú s novými ľuďmi. Študent môže, ale nemusí mať vlastnú izbu (môže bývať v izbe s „host“ súrodencom rovnakého pohlavia a podobného veku).  Sociálno-ekonomický profil hostiteľských rodín sa môže výrazne líšiť od profilu, na ktorý sú účastníci zvyknutí. Hostiteľská rodina poskytne okrem ubytovania a stravy aj rovnakú starostlivosť a podporu ako dáva svojim vlastným deťom.

Lokálny koordinátor

Vzťah študenta a hostiteľskej rodiny je počas celého pobytu monitorovaný miestnym koordinátorom (LC), ktorý je v priamom kontakte so žiakom aj rodinou na mesačnej báze. Lokálny koordinátor je študentovi plne k dispozícií.  Pomáha mu s adaptáciou, či s riešením každodenných vecí. Každý študent má kontaktné informácie na svojho koordinátora a môže ho kontaktovať kedykoľvek, keď potrebuje pomôcť. Okrem lokálneho koordinátora môžu študenti s vážnejšími problémami kontaktovať aj priamo centrálu v Sydney, rovnako ako aj D&D Team ako domácu agentúru.

Orientačné stretnutie v  Sydney

V rámci stredoškolského programu sa koná 3-dňové (3 noci) orientačné stretnutie v Sydney. Účasť je povinná a študenti dostanú informácie o krajine, štúdiu, pravidlách, podpore v prípade núdze a pod.

Podmienky prijatia do programu:

 • vek od 15 do 18,5 rokov – v posledný deň pobytu
 • primerané jazykové schopnosti potrebné na zvládnutie štúdia na strednej škole a situácií v hosťovskej rodine (sú preverené osobným pohovorom a písomným ELTiS testom u nás v kancelárii)
 • dobré študijné výsledky, nie horšie ako priemerné hodnotenie C alebo jeho ekvivalent
 • dobrý zdravotný a psychický stav
 • osobné kvality – osobnostná a emocionálna vyspelosť, schopnosť integrácie, zodpovednosť, otvorené myslenie, záujem o štúdium a spoznávanie iného jazyka a kultúry
Program Dĺžka pobytu Termíny Cena

Semester

5 mesiacov

Júl 2020 – December 2020

Január 2021 – Júl 2021

12 495,- AUD / 8 570,- EUR

Školský rok

10 mesiacov

Január 2021 – December 2021

14 220,- AUD / 9753,- EUR

*Ceny sú orientačné, upresnené budú podľa výberu školy.

 

Termín podania prihlášky:

 • do 31. januára pre príchod v Júli 2020
 • do 31. augusta pre príchod v Januári 2021

 

V cene programu je zahrnuté:

 • prípravné a informačné materiály
 • preverenie znalosti anglického jazyka (osobný pohovor, ELTiS test)
 • asistencia pri vypĺňaní prihlášky
 • asistencia pri príprave podkladových materiálov potrebných k vízam
 • orientačné stretnutie v Bratislave pred odletom pre rodičov a študentov
 • formulár AASES – potrebný na žiadosť o víza
 • 3-dňový uvítací program v Sydney, vrátane ubytovania v hoteli a stravy
 • letisková asistencia a doprava na a z orientačného stretnutia – v Sydney v plánovaných časoch
 • strava a ubytovanie v hosťovskej rodine
 • zápis a štúdium na určenej škole v Austrálií
 • štátne zdravotné poistenie, ktoré vyžaduje vláda Austrálie
 • príručka pre študentov
 • asistencia lokálneho koordinátora a jeho podpora
 • v urgentných prípadoch 24-hodinová linka pomoci zo strany nášho partnera a zo strany D&D Teamu

 

V cene programu nie je zahrnuté:

 • letenka
 • transfer na miesto pobytu z miesta orientačného stretnutia, z miesta pobytu na letisko pri návrate
 • nenávratný manipulačný poplatok: 300,-EUR
 • teplé obedy v školskej jedálni
 • školské náklady – uniforma, knihy, poplatky za predmety, poplatky, mimoškolské aktivity a exkurzie, náklady na školskú dopravu atď
 • overenie dokumentov – overenie vysvedčení alebo úradné potvrdenie školských rokov
 • odporúčané vreckové cca $AU325 mesačne
 • školské výdavky cca $AU500
 • bezpečnostná hotovosť $AU500 pri príchode a $AU250 v čase ukončenia programu, na pokrytie nevyhnutných výdavkov

ZÍSKAJTE BEZPLATNÚ PONUKU  ĎALŠIE PROGRAMY V AUSTRÁLII

  Program A – TOP

  ZOBRAZIŤ KURZ

  Program B – New South Wales

  ZOBRAZIŤ KURZ

  Program C – South Australia

  ZOBRAZIŤ KURZ

  Program D – Victoria

  ZOBRAZIŤ KURZ

  Program E – Queensland

  ZOBRAZIŤ KURZ

  Program F – Western Australia

  ZOBRAZIŤ KURZ

  Program G – Tasmánia

  ZOBRAZIŤ KURZ

  D&D Team

  D&D Team, s.r.o
  Pod Rovnicami 37
  841 04 Bratislava
  +421 2 6542 4300

          

  NAPÍŠTE NÁM