Program A - Štátne školy s ubytovaním v hostiteľskej rodine – bez možnosti výberu regiónu a školy

Program A  – Štátne školy s ubytovaním v hosťovskej rodine – bez možnosti  výberu regiónu a školy (15 – 18 rokov)

 

Študentom ponúkame štúdium na štátnej strednej škole na Novom Zélande, s ubytovaním v dobrovoľníckych rodinách. Študenti sú na základe veku, počtu rokov školskej dochádzky a študijných výsledkov zaraďovaní do ročníkov 9 -12 . Nie je obvyklé, že by študent bol zaradený do posledného (13teho) ročníka strednej školy.  Program poskytuje príležitosť dozvedieť sa o austrálskej alebo novozélandskej kultúre prostredníctvom aktívnej účasti na rodinnom, školskom a komunitnom živote a pomôcť študentom, ktorých prvým jazykom nie je angličtina, zlepšiť ich písomné a ústne jazykové znalosti.

 

Umiestnenie študentov a oblasť pobytu

Proces umiestnenia sa začína prijatím originálu vyplnenej prihlášky a prijatím zálohy. V základnom programe si študent  môže zvoliť pobyt na Novom Zélande, ale nemôže si zvoliť geografickú oblasť alebo prostredie (napríklad: mestské / vidiecke) alebo zápis do  konkrétnej školy alebo školského systému pre zaručené umiestnenie. Oblasti vybrané študentom iba naznačujú jeho preferencie. Výber regiónu je možný za poplatok.

 

Víza

Víza sa vydávajú na dobu trvania programu. Študent obdrží všetky potrebné doklady, aby si mohol o víza požiadať.

Hostiteľská rodina

Všetky hostiteľské rodiny sú dobrovoľnícke. Sú overené a pravidelne monitorované miestnymi koordinátormi.  Dôvody, prečo rodiny chcú hosťovať študentov, sú rôzne. Radi sa podelia o zvyky, tradície a kultúru, prostredníctvom študentovi spoznávajú iné národnosti a zvyklosti, radi sa zoznamujú s novými ľuďmi. Študent môže, ale nemusí mať vlastnú izbu (môže bývať v izbe s „host“ súrodencom rovnakého pohlavia a podobného veku).  Sociálno-ekonomický profil hostiteľských rodín sa môže výrazne líšiť od profilu, na ktorý sú účastníci zvyknutí. Hostiteľská rodina poskytne okrem ubytovania a stravy aj rovnakú starostlivosť a podporu ako dáva svojim vlastným deťom.

Lokálny koordinátor

Vzťah študenta a hostiteľskej rodiny je počas celého pobytu monitorovaný miestnym koordinátorom (LC), ktorý je v priamom kontakte so žiakom aj rodinou na mesačnej báze. Lokálny koordinátor je študentovi plne k dispozícií.  Pomáha mu s adaptáciou, či s riešením každodenných vecí. Každý študent má kontaktné informácie na svojho koordinátora a môže ho kontaktovať kedykoľvek, keď potrebuje pomôcť. Okrem lokálneho koordinátora môžu študenti s vážnejšími problémami kontaktovať aj priamo centrálu v  Aucklande, rovnako ako aj D&D Team ako domácu agentúru.

Orientačné stretnutie v  Aucklande

V rámci stredoškolského programu sa koná 2-dňové (2 noci) orientačné stretnutie v Aucklande.  Účasť je povinná a študenti dostanú informácie o krajine, štúdiu, pravidlách, podpore v prípade núdze a pod.

Podmienky prijatia do programu:

 • vek od 15 do 18,5 rokov – v posledný deň pobytu
 • primerané jazykové schopnosti potrebné na zvládnutie štúdia na strednej škole a situácií v hosťovskej rodine (sú preverené osobným pohovorom a písomným ELTiS testom u nás v kancelárii)
 • dobré študijné výsledky, nie horšie ako priemerné hodnotenie C alebo jeho ekvivalent
 • dobrý zdravotný a psychický stav
 • osobné kvality – osobnostná a emocionálna vyspelosť, schopnosť integrácie, zodpovednosť, otvorené myslenie, záujem o štúdium a spoznávanie iného jazyka a kultúry

Presné ceny programov, resp. cenovú kalkuláciu podľa zvoleného programu a dĺžky programu Vám radi zašleme na vyžiadanie.

ZÍSKAJTE BEZPLATNÚ PONUKU  Program A – TOP

  Štátne školy s ubytovaním v hostiteľskej rodine – bez možnosti výberu regiónu a školy

  ZOBRAZIŤ KURZ

  Program B

  Štátne školy s možnosťou výberu regiónu – Auckland, výber mesto/vidiek

  ZOBRAZIŤ KURZ

  Program C

  Najväčšia štátna škola v Aucklande

  ZOBRAZIŤ KURZ

  Program D

  Štátne škola v lokalite Auckland

  ZOBRAZIŤ KURZ

  Program E

  Štátna škola v lokalite Christchurch

  ZOBRAZIŤ KURZ

  Program F

  Štátne školy v Nelsone

  ZOBRAZIŤ KURZ

  Program G

  Kvalitné súkromné internátne školy

  ZOBRAZIŤ KURZ

  D&D Team

  D&D Team, s.r.o
  Pod Rovnicami 37
  841 04 Bratislava
  +421 2 6542 4300

          

  NAPÍŠTE NÁM